Forlænget spilletid til turistforeningen

Lars Andresen

På en ekstraordinær generalforsamling 27. november vedtog et flertal at nedlægge Ikast-Brande Turistforening. Den beslutning skulle have været endeligt konfirmeret på endnu en ekstraordinær generalforsamling i aftes, men på grund af en teknikalitet er afgørelsen udskudt et døgn.

I indkaldelsen til den 2. ekstraordinære generalforsamling var der nemlig ved en fejl kommet til at stå tirsdag d. 7. januar 2019, en dato som jo slet ikke findes, men eftersom det spørgsmål, der skulle tages stilling til, var foreningens fortsatte eksistens, ønskede bestyrelsen, at alle formalia blev overholdt til punkt og prikke.

Formand Lars Andresen (bill.) foreslog derfor at gennemføre den ekstraordinære generalforsamling og afstemningen som planlagt, men at stemmesedlerne blev lagt i en konvolut og først optalt i aften, når man har konstateret, om der er nogen, der har hæftet sig ved ugedagen frem for datoen. Derefter vil to stemmetællere gennemgå de afgivne stemmer og meddele resultatet, som bl.a. vil kunne ses her på hjemmesiden i aften.

Inden man nåede frem til stemmeafgivningen, udspandt der sig en 1½ time lang debat, som hovedparten af de knap 20 fremmødte bidrog til. Der var drøje hug til byrådspolitikerne i almindelighed og Erhverv, vækst og bosætningsudvalget med den konservative stemmesluger Annette Mosegaard i spidsen i særdeleshed, og der var ligesom på den første ekstraordinære generalforsamling meget lidt forståelse for den politiske beslutning om at reducere turistforeningens tilskud med en halv mio. kr.

Præcis som på generalforsamlingen i november glimrede de lokale politikere imidlertid med deres totale fravær, så selvom der fremkom mange gisninger, står det fortsat hen i det uvisse, hvad motivet til at beskære netop turistforeningens tilskud så hårdt har været.

Siden 27. november er der ellers blevet gjort flere forsøg på at finde en løsning, oplyste Lars Andresen. Bl.a. har en model med turistchef Jette Nielsen som citychef på halv tid i Brande været på bordet, men den strandede på finansieringen. Et forslag fra turistforeningen om et kommunalt lån, der skulle tilbagebetales ved udgangen af 2020, er også blevet skudt ned, og det er heller ikke lykkedes bestyrelsen af få politikerne til at åbne den "redningspulje" på 3 mio., der er afsat til yderste nødstilfælde.

- Hvis det her ikke er et nødstilfælde, så ved jeg snart ikke, sagde formanden, der ikke har kunnet få svar på, hvorfor turistforeningen ikke kan få del i pengene.

Læs om udfaldet af afstemningen her på siden i aften og læs hele reportagen fra den ekstraordinære generalforsamling i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul