Flere børn i børnehaverne

Af Ejgil Jessen Hansen

Som Brande Bladet omtalte i sidste uge, kan to store ændringer være på vej på daginstitutionsområdet, Børnehaven Åhaven, anbefales lukket, og det samme gør sig gældende for Kernehuset i Blåhøj. Vedr. sidstnævnte er der dog lagt op til at undersøge konsekvenserne ved evt. lukning af Kernehuset og bevarelse af Blåhøj Skole, eller det modsatte, altså at Kernehuset fortsætter, men skolen nedlægges.

Men hvordan kommer fordelingen af børnene så til at se ud, hvis de 2 beslutninger gennemføres i byrådet?

Tabellen med årsnorm for 2019 viser, hvor mange børn den enkelte daginstitution i Brande skal kunne rumme i år. I alt er daginstitutionerne normeret til 320 børn.

I tabellen vedr. 2020 er Åhaven lukket, og børnene fordelt. Samtidig er antallet af pladser samlet set steget med 5 børn. Forklaringen er, at Vibereden ventes at kunne tage 10 ekstra børn, da byrådet har afsat penge til renovering af den gård, der ligger på grunden. Den ventes at blive færdig i år og vil derfor give mere plads. Tumlehøj er oprindeligt bygget til at kunne rumme 80 børn, så derfor stiger den fra 60 børn til 80. Brande Børnehave har tidligere haft et antal på 65 børn, så normeringen stiger her altså med 5 børn.

Årsagen er færre børn

Men hvordan ser virkeligheden ud med hensyn til det reelle antal børn lige nu og i det kommende år.

Det viser den 3. tabel. Reelt er gennemsnittet af børn i de nuværende daginstitutioner på 287,76, og hvis det sammenholdes med det antal pladser som model 2 viser, er der overskud af pladser. Samtidig viser prognosen for udviklingen i denne aldersgruppe, at der bliver lidt færre børn i denne aldersgruppe, så der vil også blive plads til børnene fra Blåhøj, selv om Åhaven lukkes. 

Det er bl.a. denne beregning, der ligger til grund for kommunens handling med at nedlægge Åhaven, og set fra et kommunalt synspunkt handler det om effektivitet og rationalisering og dermed selvfølgelig om økonomi.

Forældrene-holdninger

Set fra forældrenes synspunkter handler det om flere elementer. Den forholdsvis lille børnehave vurderes af forældrene til at give tryghed og overskuelighed, og derfor er der bekymring for, at en flytning til en stor daginstitution, som vil blive endnu større, vil give utryghed for børnene. Samtidig vil børnene fra Åhaven selvfølgelig blive spredt mellem institutionerne, og nye pædagoger vil blive en del af børnenes dagligdag i forbindelse med flytningen. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019