Flagermus bremser boligbyggeri på Enkehøj

Omtrent sådan vil de 8 boliger komme til at se ud, hvis de da nogensinde bliver til noget (computervisualisering: Fink Byg).

En klage fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ikast-Brande har standset byggeriet af 8 boliger på Enkehøj 62-66.

Det er byggefirmaet Fink Byg, der har planer om at opføre boligerne, som i det store og hele er magen til de boliger, firmaet opførte på Vejlevej sidste år.

Boligerne skal efter planen være på mellem 113 og 136 kvadratmeter med en grundstørrelse på minimum 250 kvadratmeter eksklusiv vej- og fællesarealer, og både teknik- og miljøudvalget og byrådet godkendte tidligere i år planerne, som først havde været sendt i offentlig høring.

Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling klaget over retlige forhold i forbindelse med endelig vedtagelse af planerne. Hos DN er vurderingen, at planerne er i strid med habitatdirektivets regler for beskyttede arter, bl.a. flagermus. DN mener endvidere, at planerne er i strid med planlovens regler om udlæg af nyt byvækstareal, og at anvendelsesbestemmelserne for en del af lokalplanens område er uklare.

I første omgang har DN anmodet Planklagenævnet om at tage stilling til, om klagen kan have opsættende virkning. Det har nævnet givet DN medhold i, at den har, primært på grund af en formodet utilstrækkelig vurdering af byggeriets påvirkning på flagermus.

Til gengæld har klagenævnet endnu ikke truffet en endelig afgørelse i sagen, men indtil det er sket, må Fink Byg pænt vente med at sætte spaden i jorden, vel og mærke kun hvis Planklagenævnet afviser klagen fra naturfredningsforeningen.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis