Fastholder ønsket om to overbygningsskoler

Anne Ravn Bach

Mens der var fuld enighed i børne- og undervisningsudvalget om at skære antallet af alternative placeringsmuligheder for en nybygget skole ned fra otte til tre og om at bevare af den nuværende skolestruktur med to skoler i Brande og en skole i Blåhøj, gjorde det samme sig ikke gældende m.h.t. antallet af overbygningsskoler i Brande.

Et flertal i udvalget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative går ind for den nuværende løsning med at samle overbygningseleverne på en skole – den nybyggede, mens Socialdemokratiet vil tilbage til modellen med to overbygningsskoler.

I den anledning har Socialdemokratiets nyvalgte byrådsmedlem, Anne Ravn Bach (bill.), sendt følgende udtalelse på vegne af partiet:

- Socialdemokratiet tror fortsat på Brande som en by med vækst og derfor stemmer vi mod en samlet overbygningsskole.

Onsdag den 28. februar skulle børne- og undervisningsudvalget forholde sig til, hvorvidt man fortsat ønskede kun at have overbygning på én skole i Brande eller i forbindelse med nybyggeriet, der skal erstatte den nuværende Præstelundskole, der er ramt af skimmelsvamp, at udvide omfanget af overbygninger så også Dalgasskolen indeholder overbygning.

Socialdemokratiet gik i november til valg på en model med to overbygningsskoler i Brande. Det er stadig Socialdemokratiets holdning, men på mødet ønskede vi at lande diskussionen på det foreløbige kompromis, at vi afsøgte begge muligheder fordi, vi på den anden side altid forholder os åbne i forhold til om eventuelle og kommende diskussioner kunne bringe nye perspektiver. Det kompromis viste sig ikke muligt, og på det grundlag måtte vi fastholde vores oprindelige indstilling.

Vi tror stadig, Brande vil vokse, og i det perspektiv mener vi, at det er vigtigt, at vi som byråd tager det lange lys på. Vi er af den opfattelse, at det nye skolebyggeri er en mulighed for at ruste Brande til det, der kan blive morgendagens virkelighed. Skal en ny skole på sigt have flere spor på overbygningen end den nuværende Præstelundskole, fordi byen vokser, mener vi simpelthen, at en ny skole bliver for stor og det vil kunne have negativ indflydelse på vores unge menneskers trygge læringsmiljø på et tidspunkt i deres liv, hvor tryghed er afgørende for deres identitetsdannelse og læringsbetingelser.

På den korte bane ville to overbygningsskoler have givet 6. klasses-eleverne på Dalgasskolen mulighed for at blive i deres vante rammer og færdiggøre deres folkeskolegang på Dalgasskolen, modsat nu hvor de kan se frem til undervisning i pavilloner.

I dag kan forældre og elever kun vælge en friskole, hvis de af den ene eller anden grund ønsker et andet tilbud end det, den eksisterende overbygningsskole leverer. Her mener vi i Socialdemokratiet, at den styrke og mangfoldighed to overbygningsskoler vil kunne bidrage med er tilstræbelsesværdigt, for vi er faktisk af den holdning, at folkeskolen skal være hele folkets skole, men det betyder selvfølgelig ikke, at alle skal være ens eller, at vi ikke må have et selvstændigt mål om også at have variation i vores folkeskoletilbud i kommunen - det kunne to overbygningsskoler være med til at sikre.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019