Fald i omsætning og underskud hos BTX

BTX

Fra en omsætning på 488 millioner kroner i 2015 til en omsætning på 335 millioner kroner i 2019. De seneste år har været hårde ved BTX-koncernen, som i løbet af fem år har mistet næsten en tredjedel af omsætningen. Til gengæld er der en smule bedring at spore i resultatet: Før skat udgjorde underskuddet i den hæderkronede tøjkoncern i 2019 8,5 millioner kroner mod 11 millioner året før.

Virksomheden med hovedsæde i Brande havde valgt at benytte sig af muligheden for at udskyde offentliggørelsen af 2019-regnskabet med op til 3 måneder på grund af corona-situationen, og regnskabet, som derudover ikke er ramt af corona, viser, at omsætningen hos den 85 år gamle modevirksomhed, der har Brandtex som sit primære brand, fortsætter med at falde. Nærmere bestemt fra 387,2 millioner kroner i 2018 til 334,7 millioner kroner i 2019, et fald på yderligere 13,5 procent oveni de seneste års tilbagegang i omsætningen.

Samtidig er det dog lykkedes virksomheden, som sidste sommer blev overtaget af den engelske kapitalfond Grow Capitals Global Holdings, at få nedbragt omkostningerne tilsvarende, så underskuddet er blevet 2,5 millioner kroner mindre end året før. Eksempelvis er personaleomkostninger nedbragt med næsten 5 millioner kroner, hvilket afspejler, at det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen er faldet fra 174 til 165.

Underskuddet betyder, at virksomhedens egenkapital er faldet yderligere fra 35 til 25 millioner kroner svarende til en soliditetsgrad på 14,5 mod 18,7 et år tidligere.

I revisionens kommentarer til regnskabet bemærkes det, at de koncerninterne tilgodehavender i løbet af 2019 er vokset fra 8,2 millioner kroner til 53,2 millioner kroner, som er indregnet i balancen til fuld værdi, selvom værdien af tilgodehavendet betegnes som usikkert på grund af usikkerhed om, hvor stor en del af tilgodehavendet, der kan forventes tilbagebetalt i løbet af de kommende år.

Samtidig med stigningen i de koncerninterne tilgodehavender er BTX’ likvide beholdning skrumpet fra 47,9 millioner til 8,4 millioner ved udgangen af 2019. Sidste års ejerskifte medførte en refinansiering af BTX, som blandt andet omfattede en ny kreditaftale, der er bundet op på en række såkaldte ”covenants”, mål- eller nøgletal der skal overholdes for at opretholde kreditfaciliteten.

Det understreges i regnskabet, at der ved fastsættelsen af disse nøgletal er taget højde for corona-pandemien, og at man forventer at kunne leve op til dem i 2020. Derudover har EKF (EksportKreditFonden) ydet virksomheden et lån på 35 millioner kroner efter årsregnskabets afslutning.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2019