Erhvervsgrunde udstykkes på Dørslundvej

En del af det kommunalt ejede areal på Dørslundvej, som før jul blev gennemgået af arkæologer, er nu blevet solgt. Det betyder, at der dels skal etableres en adgangsvej til området, dels et kanaliseringsanlæg på Dørslundvej mellem Kåremagervej og Søvej.

Det solgte areal ligger umiddelbart på den anden side af motorvejen og er på 7.673 kvadratmeter.

Adgangsvejen får en længde på 215 meter og forventes at komme til at koste 1,1 mio. kr. at anlægge. Dertil kommer en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til etablering af kanaliseringsanlæg-get og en årlig merudgift til vejdrift på 22.000 kr.

Beløbene foreslås dels finansiereret af et ikke-forbrugt rådighedsbeløb på 200.000 kr. til jordforsyningen, som var afsat i budget 2016, dels som en tillægsbevilling til jordforsyningen på ca. 3 mio., som finansieres af kassebeholdningen.

Hvem køberen af arealet er, ønsker Lone Hyldig Jazczak, der er grundsælger ved Ikast-Brande Kommune ikke at oplyse, før handlen er tinglyst, men hun oplyser, at der er tale om en lokal køber med planer om at udstykke grunden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019