Er der overhovedet plads til de ældste elever på skolerne?

Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen anbefaler, at de ældste årgange ikke kommer i skole på denne side af sommerferien med de nuværende retningslinjer på grund af manglende plads. Brande Bladets rundspørge til samtlige fri- og folkeskoler i den sydlige del af Ikast-Brande Kommune gav vidt forskellige svar på, hvor mange af de ældste elever, skolerne kan få plads til, hvis det bliver aktuelt.

Af Mikael Lund

Kim Lerche, skoleleder på Gludsted Friskole, har ikke plads til flere elever med de nuværende retningslinjer. Han er imidlertid helt klar på at finde en løsning, hvis det bliver aktuelt.

- Vi skal ud at leje lokaler, men det er vi klar til. Vi vil rigtig gerne have vores store elever tilbage på skolen, understreger han.

Morten H. Christensen, viceskoleleder på Ejstrupholm Skole, vurderer, at skolen maksimalt kan finde plads til 1-2 klasser mere. På 6.-9. årgang har skolen i alt ca. 110 elever, og at det skulle kunne lade sig gøre at finde lokaler til dem, betegner Morten H. Christensen som ”helt utænkeligt”, med mindre man indfører en ordning, hvor der undervises i toholdsskift.

En mulig model kunne være, at de små klasser går hjem til middag, hvorefter de ældste klasser efter en grundig rengøring kan overtage klasselokalerne om eftermiddagen.

Kent Lykke er skoleleder på Uhre Friskole. Han vurderer, at der – selv med de nuværende retningslinjer – godt kan findes plads til samtlige elever, også de 75, der går i 6.-9. klasse, som i øjeblikket undervises hjemmefra. Friskolen har netop fået udvidet sit overdækkede areal med det telt, som normalt benyttes i forbindelse med Uhre Marked, en udvidelse på ca. 180 kvadratmeter.

Ikke plads til flere i Thorlund

Fra Klovborg Friskole lyder meldingen, at der sådan set godt kan skabes plads til de knap 40 af skolens i alt godt 100 elever, som i øjeblikket ikke er i skole, men at økonomien skal følge med.

– Det er det, der begrænser det, siger skoleleder Jesper Álágni Larsen, som bl.a. kan se inddragelse af gymnastiksalen, faglokaler og et opvarmet telt som mulige alternativer, men:

– Der skal flere hænder til, når eleverne spredes på flere lokaler, siger han og nævner den ekstra rengøring som en anden økonomisk udfordring.

- Jo flere lokaler, desto mere rengøring, konstaterer han, men fastslår i samme åndedrag:

- Fysisk vil vi godt kunne klare det.

På Thorlund Friskole lyder meldingen fra skoleleder Søren Falsig, at kapaciteten er udnyttet maksimalt. På spørgsmålet om, hvor mange af de ældste elever, man har plads til med de nuværende retningslinjer, lyder svaret kort og kontant: ”Ingen”.

- Vi bruger det hele, siger Søren Falsig. Han oplyser, at der er tale om ca. 30 elever på skolens 6.-9. årgang, som i øjeblikket bliver undervist derhjemme.

- Umiddelbart kan vi godt have dem, lyder det derimod fra Karl Plougstrup-Petersen, der er skoleleder på Nørre Snede Skole. Han ser faktisk de største udfordringer på den næsten nyrenoverede skole som udearealerne og antallet af håndvaske, hvis de ca. 100 elever i 6.-9. klasse vender tilbage til skolen, som lige nu har omkring 180 elever fra 0.-5. årgang i bygningerne.

Hallerne en mulighed

Fra områdets største skole, Præstelundskolen i Brande, oplyser skoleleder Klaus Toft Høg, at skolen med de nuværende rammer næsten er fyldt op. Præcis som på Ejstrupholm Skole vurderer han, at der kan findes plads til yderligere en-to klasser i de eksisterende lokaler.

- Hvis vi skal modtage flere elever fysisk, skal rammerne enten ændres (kravet til afstand mindskes), eller vi skal have fundet andre lokaliteter i byen til eleverne, oplyser han og nævner Brande Hallerne som en mulighed.

På Dalgasskolen og Blåhøj Skole er man i den specielle situation, at man allerede næsten har alle eleverne tilbage. Eneste undtagelse er 6. årgang, og de vil ifølge de to skolers fælles skoleleder Susanne Rasmussen kunne huses forsvarligt på begge skoler.

- Der ville blive brug for toiletvogne for, at kunne lever op til sundhedsstyrelsen krav, og det ville give flere pædagogiske og bemandingsmæssige opgaver at rykke rundt, men rent fysisk ville de kunne placeres, oplyser hun.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020