Engparken-udvidelse bliver markant dyrere

På tre af fem delentrepriser i forbindelse med udvidelsen af Engparken indkom der kun et bud. Det har fået et flertal i byrådet til at bevilge yderligere 1,6 mio. kr. til udvidelsen. Fælleslisten og Annette Mosegaard stemte imod ekstrabevillingen.

I forbindelse med byrådsmødet 13. maj blev både byrådet og Økonomi- og planudvalget præsenteret for en tillægsdagsorden med overskriften ”Engparken”. Punktet blev begge steder behandlet på den del af dagsordenen, der er lukket for offentligheden (herunder pressen), men referatet er nu - fem uger senere - blevet gjort tilgængeligt.

Ikast-Brande Kommunes på tværs-direktør, Karen Heebøll, havde indstillet, at der skulle gives en ekstra anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektet.

Årsagen var, at det bedste samlede bud ved licitationen lød på ca. 11 mio. kr., mens der i det senest opdaterede budget blev opereret med 9 mio. Der manglede således 2 mio. for at få enderne til at nå sammen, og derfor har der efterfølgende været afholdt forhandlingsmøde med de lavestbydende entreprenører på de 5 delentrepriser, der indgår i opgaven. Forhandlingerne fik barberet 400.000 af udbudsprisen, hvilket reelt efterlod byrådet med to muligheder: Enten en helt ny (åben) licitation eller en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., svarende til en fordyrelse af projektet på knap 18 %.

For forslaget om en ny licitation stemte Fælleslistens to byrådsmedlemmer, Lotte Stoltenborg og Henrik Kraglund, samt Annette Mosegaard (K), mens resten af byrådets medlemmer gik ind for at bevilge yderligere 1,6 mio. kr. til udvidelsen.

Læs mere om sagen i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019