En udstrakt hånd til Brande Hallerne

Der var fyldt godt op i både byrådssalen og det tilstødende lokale, da 70-80 branditter mandag aften havde taget turen til rådhuset i Ikast for at overvære byrådets behandling af kommunens konflikt med Brande Hallerne.

Ikast-Brande Kommune betaler Brande Hallerne et engangsbeløb på 150.000 kr. for at leje hal 3 i 2023 og 225.000 kr. ekstra for de halvandet år, Artium har benyttet hallerne.

Sådan lød det kompromisforslag, økonomi- og planudvalget havde strikket sammen forud for mandagens byrådsmøde, men der er en betingelse knyttet til beløbene: forudsætningen for, at Brande Hallerne får beløbet udbetalt, er, at der indgås en aftale om den fremtidige drift (læs: at samarbejdsaftalen for 2023 underskrives).

Det tilbud kunne 20 af byrådets 23 medlemmer stemme for; kun Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod tilføjelsen til vicekommunaldirektør Rasmus Byskov-Nielsens indstilling, mens Fælleslistens to byrådsmedlemmer efter lidt betænkningstid tilsluttede sig flertallet.

Inden man nåede så langt, blev det til næsten halvanden times debat i en tætpakket byrådssal: omkring 70-80 branditter havde taget turen til rådhuset i Ikast, enten med den bus, der afgik fra Brande Hallernes parkeringsplads, eller i egne biler.

De kunne se byrådsmødet blive indledt med, at Marie Louise Mikkelsen benyttede sig af sin ret til at stille spørgsmål til byrådet. Det gjorde hun med et længere indlæg, hvor hun udtrykte sin undren over en lang række forhold. Bl.a. over hvad det er for en politik, der driver kommunen, over hvordan man kan samarbejde, når den ene part har umådelig stor magt, over at politikerne mener, man kan flytte foreningernes ungdomsmedlemmer til andre haller i området, som er i brug i forvejen, at man laver flotte visioner og ikke efterlever dem i virkeligheden, og over at kløften mellem Ikast og Brande er så stor.

Indlægget udløste ikke blot et rungende bifald fra tilhørerne, det udløste også en reprimande fra borgmesteren, der som indledning på byrådsmødet havde understreget, at der skulle være ro i byrådssalen under mødet.

Efterfølgende gik byrådet over til at debattere sagen, en debat borgmester Ib Lauritsen (V) indledte med at konstatere, at hele sagen egentlig slet ikke var så kompliceret endda.

Ganske usædvanligt indledte borgmesteren punktet med at sætte et ændringsforslag fra Fælleslisten til afstemning. Fælleslisten ønskede at anerkende merforbruget af timer og at kompensere Brande Hallerne økonomisk herfor, men ændringsforslaget blev forkastet af de øvrige 21 byrådsmedlemmer.

I stedet blev Rasmus Byskov-Nielsens indstilling om at reducere aktiviteten i Brande Hallerne i skoletiden "med henblik på at indgå en forlængelse af den nuværende aftale, indtil en revidering af tildelingsmodellen kan træde i kraft", at dialogen med Brande Hallerne opretholdes, men at "såvel skoleaktiviteter som junior-foreningsaktivitet på det folkeoplysende område anvises andre egnede lokaler", hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale med Brande Hallernes bestyrelse, vedtaget med økonomiudvalgets tilføjelse.

Om det er tilstrækkeligt til at lande en aftale, er nu op til Brande Hallernes bestyrelse at afgøre.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023