Ejstrupholm Stadion skal have en overdækket tribune

I fremtiden vil man kunne se fodbold på Ejstrupholm Stadion fra en overdækket tribune i tilknytning til klubhuset. Billedet stammer fra september sidste år, hvor U19-drengene fra Ejstrupholm/Nr. Snede og Brande IF tørnede sammen i et af flere lokalopgør.

Ejstrupholm IF har fået landzonetilladelse til opførelse af et nyt halvtag og en ny tribune på Ejstrupholm Stadion.

Ejstrupholm Idrætsforening har søgt om tilladelse til at etablere et nyt halvtag og tribune i tilknytning til klubhuset på Ågade. Der har tidligere været et halvtag og tribune på arealet, men det blev fjernet i forbindelse med udbygning af klubhuset. Halvtaget med tribune bliver på ca. 35 kvadratmeter. 

Ikast-Brande Kommune har i kraft af byggeriets relativt beskedne størrelse - og fordi byggeriet er delvist afskærmet af beplantning – vurderet, at det ikke umiddelbart vil være synligt for de nærmeste nabobeboelser på Ågade, hvoraf den nærmeste er beliggende kun ca. 30 meter nordvest for tribunen.

Derfor er kommunens vurdering, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, samt at ikke andre end Ejstrupholm IF har partsstatus i sagen.

At arealet, hvor tribunen skal opføres, både ligger indenfor en skovbyggelinje og en sø- og åbeskyttelseslinje, betyder at der skal dispenseres for sidstnævnte, mens det efter kommunens mening ikke er nødvendigt i forhold til skovbyggelinjen.

Kommunen vurderer nemlig, at tribunen ikke vil påvirke den nærliggende skovs værdi som landskabselement negativt, da tribunen kun i meget begrænset omfang vil hindre det frie udsyn til skoven fra omgivelserne.

Endvidere påpeges det i afgørelsen, at tribunen placeres inden for et område, som i forvejen er udlagt til idrætsfaciliteter i kommuneplanen.

Inden opførelsen af tribunen og halvtaget kan påbegyndes, skal der udover landzonetilladelsen også udstedes en byggetilladelse til byggeriet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020