Dommens dag for Blåhøj Skole

Helt nyt princip om lukning af skoler med et elevtal under 75 er i spil.

Onsdag kl. 13 mødes Ikast-Brande Kommunes Børne- og undervisningsudvalg på rådhuset i Ikast. Første punkt på udvalgets dagsorden er en sag af afgørende betydning for den sydvestligste del af kommunen, spørgsmålet om en mulig lukning af Blåhøj Skole og Kernehuset.

Ikast-Brande Kommunes direktør for børn og fællesskaber, Rasmus Byskov Nielsen, indstiller, at udvalget enten vedtager at lukke Blåhøj Skole og samtidig etablerer vuggestue i Kernehuset, at lukke Kernehuset eller at lukke begge dele. Et flertal i byrådet har tidligere anbefalet det sidste. Alternativt skal der anvises en anden besparelse, der skal tilføres flere midler til Kernehuset, eller udvalget kan vælge at godkende et nyt princip om lukning af skoler med et elevtal under 75.

Inspirationen til princippet, som ikke tidligere har været nævnt i debatten om en mulig lukning af skolen i Blåhøj, er hentet i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har fastsat en nedre grænse på 75 elever. Hvis elevtallet i en periode ikke overstiger 75, og prognoser med forventet udvikling i elevtallet ikke viser en udvikling, fremsendes en politisk sag til drøftelse om den enkelte skoles lukning.

Det har den vestjyske kommune valgt at gøre med den begrundelse, at elevtallet på enkelte skoler set fra et økonomisk perspektiv kan blive for lavt. Ved en nedgang i elevtallet på 13-14 elever reduceres skolens budget med, hvad der svarer til en lærerstilling, hvilket kan give en negativ effekt for elevernes faglige og sociale udbytte af deres skolegang.

Høringsfasen, som sluttede i fredags, har udløst 18 høringssvar, primært fra lokalområdet. Mange påpeger, at en lukning ikke stemmer overens med byrådets vision for Ikast-Brande Kommune 2018-2025 om at 'Liv i hele kommunen er sted, hvor alle hører til' og 'Sund hele vejen', og at en skolelukning vil få store negative konsekvenser for byen og børnenes trivsel. Der stilles desuden spørgsmål ved størrelsen af den reelle besparelse, som kommunen vil opnå ved at lukke Kernehuset og Blåhøj Skole.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019