Det bør vi kunne gøre bedre på Nordlundvej!

Lad os en gang opsummere…

Der har vi Ikast-Brande Kommune, der for et par år siden sammen med eksperter har gjort sig tanker om Brandes store udfordring i forhold til terræn og regnvand, og hvordan man med en løsning på byniveauet kan skabe merværdi i Brandes udviklingspotentiale. På omtalte grund i delområdet “Skoven” så man en etablering af 30 parcelhuse og 8 tæt-lave boliger, plads til fællesskab, bibeholdelse af skoven, ekstra beplantning, hestefolde og vådområde til at håndtere regnvand. Visionen fra 2019 blev til en drøm, men udfordringerne og ønsket om nye byggegrunde er stadig de samme.

Så har vi BM Invest, der med viden om Brandes vision erkendte byggemuligheden og købte grunden. Der ses gerne plads til fællesskab og beplantning af grønne delområder, men først og fremmest søges etableringen af et kompakt boligområde med omtrent samme antal af parcelhuse, men næsten ti gange så mange tæt-lave boliger som beskrevet i strukturplanen. For i den reelle verden har en investering per definition formålet at opnå afkast af den investerede kapital, her i form af løbende lejeindtægter og kapitalgevinst ved videresalg. Det handler altså først og fremmest om gevinstmaksimering, og en investor vil derfor søge for at udnytte kapaciteten maksimalt. Vi kritiserer ikke selve formålet, men det skal altså ikke forventes, at investoren – selvom opvokset og boende i den samme by – tager alt for mange andre interesser i betragtning, hvis det ikke krystalklart er beskrevet i lokalplanen.

Så er der Danmarks Naturfredningsforening (DN), som er Danmarks største grønne NGO med 130.000 medlemmer, der arbejder for mere og rigere natur, sundt miljø og en bæredygtig fremtid. DN har også været med og har givet sit præg i strukturplanen og ser nu, at en række punkter i lokalplanen er i modstrid med løsninger, som var fundet, dengang strukturplanen blev udarbejdet. Derfor ønsker DN et nyt lokalplansforslag.

Der er Brande Sportsrideklub med rideskolen på nabomatriklen og hestefoldene på omtalte planområde. I strukturplanen var foldene ikke berørt af byggeri. I lokalplanen skal foldene bebygges. Den fremtidige placering af hestefoldene og knock-on effekter er offentligheden ikke bekendt med endnu. Man kan regne med, at rideskolen enten flytter ud af byen, lukker helt ned eller tager sig af nye arealer tæt på staldene, hvor der kun findes fredskov eller arealer langs Brandlund Hede, som andre interessegrupper vil bevare.

Og der er den lokale befolkning, der benytter naturområdet hyppigt af rekreative årsager. Bevarelsen af Brandlund Hede samt afskærmende skovarealer og nem adgang til den unikke bynære natur via etablerede stisystemer og eksisterende veje er deres første prioritet.

En del af den lokale befolkning er boende i et nybyggerkvarter lige på den anden side af Nordlundvej. I dette boligområde findes udelukkende åben-lav boliger med max. 25 % bebyggelse per grund. Beboerne er utilfredse med lokalplansforslaget af forskellige grunde. For det første er en del karakteristiske elementer af den oprindelige strukturplan ikke afspejlet. For det andet er layoutet med 110 boliger alt for tætbebygget sammenlignet med deres boligkvarter, og de kan ikke forstå, hvorfor der gives lov til denne tæt bebyggelse af op til 40 % per grund på den “anden side af vejen” så tæt på et naturområde og lige så langt væk fra midtbyen. Ydermere er man utilfreds med, at lokalplansforslaget læser sig ikke som kommunale retningslinjer, men mere som investorens byggevision. De ønsker sig derfor, at der findes et kompromis mellem strukturplanen, investorens plan og hvad anses som fair i forhold til det eksisterende nabokvarter. Man vil gerne se en ny version af lokalplansforslaget, der viser, at kommunen styrer processen på alle vores vegne, og den viser respekt for den unikke lokation ved naturen og ikke mindst en ligebehandling af alle.

Hvad for et stærkt signal man udsender, når man altså fælder en skov inden udløb af fristen af den tilhørende offentlige høringsperiode, viser den nuværende intense debat. De, som måske var lige i gang med at sende et høringssvar, blev forbavset og frustreret over, at der blev skabt en ny virkelighed, inden alle har haft muligheden til at få deres synspunkter indsendt. Andre betragtede deres høringssvar som ikke længere relevant, fordi de mente, at sagen allerede var afgjort alligevel, og indsendelse derfor unyttig. Handlingen åbnede vejen, hvis man så vil. Uden skov, ingen integrering af bydelen i skoven. Man så træfældning som foregribende handling ang. den endelige plans indhold, og der er stadig debat, om det efter planlovens §17 var ulovligt eller ej. Borgerne reagerede på denne udvikling med underskriftsindsamlinger til at undersøge den generelle holdning i området og gav det til udtryk med et brev til byrådet og kommunen samt et hav af læserbreve. Fornemmelsen var, at sagen for længst var besluttet bag lukkede døre, selvom den har en permanent indflydelse på mange borgere og på en hel bydel.

Polariseringen er i gang og nåede det foreløbige højdepunkt, da et byrådsmedlem begyndte med offentlige fornærmelser af nogle af borgerne, som turde at ytre deres mening. Vil man se kompromis og således ændringer i lokalplanen, er man afstemplet som “imod projektet = imod udvikling”. Ikke mindst af respekt overfor de for nyligt tilflyttede borgere burde man informere tidligere og søge dialogen til at vinde deres opbakning, efter de lige har købt grunde under andre forudsætninger. Når hele kommunen ønsker sig nye tilflyttere, så burde kommunens nye borgere også behandles ordentligt, efter de har bosæt sig.

To byrådsmedlemmer har inviteret til “at de forskellige aktører (kommunen, projektudvikleren og DN) vil sætte sig sammen og sikre, at de væsentligste elementer i strukturplanen får mere fylde” og har – igen – glemt, at der findes borgere, der faktisk burde involveres. En indkaldelse til et virtuelt borgermøde, hvor der kan informeres og diskuteres, kunne muligvis vise vejen frem.

Der er et væsentligt punkt, de fleste er vel enige om, nemlig at vi alle i bund og grund ønsker en positiv udvikling af Brande. Konkret i denne sag på Nordlundvej ses der en akut mangel på åben kommunikation mellem de forskellige interessegrupper. Det bør kunne gøres bedre!

 

Anja og Frank Scheurich

Ny Sandfeldvej 96

Kommentarer

 

Hej Anja og Frank

Tak for Jeres opsumering.

Efter Henrik Kragelunds opsang til Jer er det imponerende at i tør skrive  igen.

Jeg vil hermed gerne undskylde for visse medborgeres (danske) holdning til udenlandske tilflyttere som i Jeres tilfælde bosætter sig i god tro til demokratiet og kommunens egne lokalplaner.

Hvor er fælleslistens øvrige medlemmmer ( De mener åbenbart H.K. kan kalde vælgerne hvad han vil) ???

H.K. skulle måske bruge sin flid andet sted. Beboerne på Tinghøjvej har levet med opgravede gader gennem længe tid og en kollega som bor deroppe fortalte  at i 2025/2026 kommer fjernvarmen og graver det hele op igen.Se det er jo planlægning på højt plan  

 

Jens Laursen

Nordlundvej 6

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023