Den Jyske Sparekasse opjusterer forventningerne

Som følge af det kommende salg af 75% af Den Jyske Sparekasses aktier i Sparinvest Holdings SE opjusterer sparekassen forventningerne til resultatet for 2019.

Mere præcist opjusterer sparekassen forventningerne til resultatet før skat for 2019 med 80 mio. kr.  fra intervallet 120 – 140 mio. kr. til intervallet 200 – 220 mio. kr.

Opjusteringen skyldes det forventede kommende salg af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”).

Ejerkredsen bag Sparinvest indgik d. 1. marts en betinget aftale om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Den på daværende tidspunkt udestående due diligence-proces er nu afsluttet, ligesom der er foretaget mindre justeringer i sammensætningen af vederlaget til de sælgende aktionærer, og de eneste udestående betingelser er opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser fra finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, samt konkurrencemyndighederne. Som følge heraf synes der på nuværende tidspunkt at være så stor sikkerhed for gennemførslen af salget, at forventningerne til resultatet for 2019 opjusteres.

Den Jyske Sparekasse ejer dags dato 6,7 % af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 % af disse aktier, tilsammen med kursregulering af de resterende 25 %, vil indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 78,7 mio. kr., samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på ca. 3,4 mio. kr.  Dette er i tillæg til den skattepligtige udbyttebetaling på 10,4 mio. kr., som Den Jyske Sparekasse allerede har fået udbetalt i juni 2019 som ordinært udbytte, hvilket har været indregnet i Den Jyske Sparekasses oprindelige forventninger til 2019.

Salget af aktierne vil indebære, at Den Jyske Sparekasses egentlige kernekapital- samt kapitalprocent forøges med ca. 1,0 procentpoint på grund af den ekstraordinære indtægt og udbyttebetalingen.

Såfremt myndighedsgodkendelserne opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres transaktionen i 3. kvartal 2019.

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 25 feb.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 26 feb.

  Foredrag: En kulturrejse langs den jyske vestkyst

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Foreningen Norden og ÆldreSagen (Se annonce uge 7)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: Mødelokale 2, Brande Hallerne
  Arrangør: Foreningen Brande Fitness (Se annonce uge 7)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: SEJ Biler, Bredgade 32, Nørre Snede
  Arrangør: Venstres Vælgerforening i Ikast-Brande (Se FOCUS uge 4)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: Uhre Gamle Købmandsgaard
  Arrangør: Uhre Vandværk A.M.B.A. (Se annonce i Brande Bladet uge 7)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019