Konservative ønsker ikke at lukke Blåhøj Skole

Annette Mosegaard

Af Annette Mosegaard, Henrik Overgaard, Kirsten York Helms, Dina Raabjerg og Annette Øgaard, den konservative byrådsgruppe, Ikast-Brande Kommune

Vi har længe arbejdet for at undgå en lukning af Blåhøj Skole, men med den dagsorden, der nu er i proces i byrådet, synes det svært at bevare Blåhøj skole som en kommunal skole. I Det Konservative ønsker vi at bevare Blåhøj Skole med følgende argumenter:

  • Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen har flere gange analyseret, hvad det betyder for et samfund, at skolen lukker. Konklusionen er klar: Når skolen lukker, så lukker samfundet.  Skolen er nemlig omdrejningspunkt for mange andre aktiviteter end undervisning i en by. Det forsvinder. Børnefamilierne vælger byen fra, og den vil langsomt, men sikkert blive affolket. Hans forskning viser desuden, at kommuner, der lukker skoler, risikerer at blive mindre kommuner, fordi de bliver mindre attraktive at bo i.
  • Ved en lukning skal eleverne fra Blåhøj Skole fordeles på andre skoler, hvor der kun er begrænset ledig kapacitet, bl.a. er vores nye skole Artium allerede udfordret på pladsen.
  • Ved at lukke Blåhøj Skole risikerer vi, at forældre sætter deres børn i en skole på den anden side af kommunegrænsen. Derved mister vi føling med børnene og har sværere ved at gribe ind, hvis der er et behov for det.
  • Vi ved, at Blåhøj Skole er gode til at få specialbørn til at udvikle sig og fungere i almenklasserne. Vi er bekymret for disse børns trivsel på en større skole - og at konsekvensen bliver, at en del børn skal have et specialtilbud. En sådan situation vil også få økonomiske konsekvenser.
  •  Andre kommuner har af lignende årsager valgt at beholde de mindre skoler, de lukker ikke blot skoler pr. automatik, fordi de bliver mindre.
  • Ofte påpeger vi på landsplan, at centralisering ikke er vejen frem. Hvorfor tænker vi lokalt, at det er positivt at centralisere?

At lukke små skoler kan synes at være en nem og hurtig løsning, hvis der skal spares penge nu og her. Men enhver beslutning har en kortsigtet og en langsigtet effekt. Vi er alvorlig bekymret for de langsigtede effekter af denne politiske beslutning.

Hvis det ender med lukning af skolen i Blåhøj, så er det vigtigt, at byrådet gør det muligt, at der kan etableres en friskole. En friskole skal etableres og driftes af lokale, men som byråd skal vi gøre, hvad vi kan for at understøtte denne mulighed. Det kan ske ved at overdrage de nuværende bygninger på fordelagtige vilkår.  Det kan ske ved, at vi er fleksible i forhold til tidsperspektivet i lukning og overdragelse. En friskole kan først etableres fra august 2024, og en lukning allerede i 2023 er derfor slet ikke hensigtsmæssig, hvis Blåhøj ønsker en lokal friskole.

Vi ønsker, at byrådet samarbejder med Blåhøj om de bedst mulige løsninger.

Kommentarer

Vi er også meget imod at lukke Blåhøj skole men, med det elevtal der er adviseret for de kommende skole år, bliver det mere end økonomisk uholdbart at drive skolen. Kan man rejse en friskole vil det stadigt være stort set økonomisk uladsiggørligt, med det skrabede elevtal.

Misforstå ikke, vi er meget for at bevare skolerne i de små samfund og kan man finde en model, der holder, er vi med på det. Vi er bare i den elendige situation i kommunen, at krisen kradser pga. inflationen. Vi kender det alle fra vore private økonomier, alt er blevet dyre, det er det også i kommunens økonomi.

Hvem ønsker de konservative pengene skal tages fra for at betale for bevarelsen? Ungdomsaktiviteterne? De gamle? Skal vi stoppe med at reparere veje? Det er for nemt at sige ”vi vil ikke lukke skolen” men ikke komme med økonomiske løsningsforslag.

Så kan de konservative finde pengene, udenfor de kommunale budgetter, måske ved hjælp af sponsoraftaler, så er jeg da for den ide. De specialelever der nævnes i artiklen er jo netop "specialelever" og de har det desværre med at være dyre pr. Årselev end elever uden udfordringer. Så alt i alt Anette og co. Godt og rørende skriv, men det dufter af jule-æble-valg-flæsk.

Tommy Høgh Vestergaard suppleant for Nye Borgerlige.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023