Åbent brev til medlemmerne af Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget

Kære Kasper, Thomas, Andreas, Dina og Inge.

Ikast-Brande Kommune vil placere en tung industrivirksomhed i åbent land umiddelbart syd for Brande.

I Grarup og Omegns Grundejerforening har vi respekt for, at politikerne kan stemme og beslutte, som de vil. Men vi er helt uforstående overfor, hvorfor politikerne i denne sag, ser bort fra miljø- og nabohensyn. Hvad er det, der gør, at virksomheden med vold og magt skal placeres helt op til naboers skel i landzone, når der i kommunen er masser af velegnet jord, der i forvejen er udlagt til industri af denne type?

Hvad er det, der gør, at denne virksomhed skal placeres i et område, som forvaltningen for et år siden IKKE kunne anbefale, at der blev placeret et autoophug med et udendørs oplag på små 3.000 kvm i? Nu kan forvaltningen så anbefale, at der placeres skrotplads, autoophug, betonknusning, træflisning samt diverse handels- og udlejningsaktiviteter på i alt 140.000 kvm. Hvad er det dog, der sker?

Vi er fortsat af den opfattelse, at de planlagte aktiviteter ikke kan betegnes som et teknisk anlæg og derfor ikke kan placeres i landzone, men alene i et industriområde.

Hvordan kan det være, at de 134 indkomne kritiske høringssvar til debatoplægget overhovedet ikke tages til efterretning af udvalgene? Høringssvarene er sendt fra borgere i området, virksomheder og organisationer - herunder Miljøstyrelsen.

Hvordan kan man have samvittighed til at påføre borgerne i området anseelige økonomiske tab?

Uvildige ejendomsvurderinger siger, at de nærmeste huse vil falde voldsomt i værdi.

Hvad er egentlig formålet med planloven, når man bare kan tilpasse planerne, så de alene tilgodeser projektmageren?

 

Med venlig hilsen

Grarup og Omegns Grundejerforening

Morten Colbert (formand)

Ulrich Hansen (næstformand)

Hans-Peter Thomsen

Svend Elgaard

Anja Emborg

Janne Klausen

Kommentarer

Jeg er nærmest chokeret over denne "planlægning". Igen, igen oplever vi, at "planlægning" og virkelighed ramler sammen.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis