Lufthavnsdrift er (stadig) en dyr fornøjelse

Ikast-Brande Kommune har netop godkendt udbetalingen af endnu et sekscifret beløb til at understøtte den fortsatte drift af Midtjyllands Lufthavn i Karup. Dermed nærmer kommunens kapitalindskud i den kronisk underskudsgivende lufthavn sig 6 millioner kroner i løbet af en periode på 11 år.

Første gang lufthavnen i Karup fattedes penge var i 2012 i forlængelse af Cimber Airs konkurs. Dengang blev de ni ejerkommuner bedt om en 10-årig garantistillelse på 5 millioner kroner hvert af de to efterfølgende år. Ikast-Brande Kommunes ejerandel på 9,32 procent udløste en garantistillelse på 2 x 466.000 kroner, men to år senere var kapitalbehovet vokset til 6 millioner kroner. For Ikast-Brande Kommune medførte det et årligt kapitalindskud på 559.200 kroner de følgende seks år, indtil borgmester Ib Lauritsen (V) i 2020 fik forhandlet sig frem til en rabat, så Ikast-Brande ”kun” skulle bidrage med 400.000 kroner årligt i to år.

Corona-pandemien har ikke ligefrem forbedret lufthavnens økonomi, så nu er det kapitalbehovet vokset yderligere til 7 millioner kroner årligt, hvoraf Ikast-Brande Kommunes andel udgør 652.400 kroner.

Pengene blev allerede afsat i forbindelse med indgåelsen af budgetforliget i september, så det var en ren formalitet at frigive betalingen.

Med den seneste udbetaling kommer Ikast-Brande Kommunes samlede kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn siden 2012 op på godt 5,7 millioner kroner ud af de i alt 65 millioner kroner, lufthavnen har fået tilført fra sine ni ejerkommuner i løbet af de seneste 11 år.

Midtjyllands Lufthavn har i øvrigt allerede meddelt ejerkommunerne, at der bliver behov for et tilsvarende kapitalindskud i 2023, men byrådet i Ikast-Brande Kommune har endnu ikke behandlet dette ønske politisk.

Da et byrådsflertal udenom Dansk Folkeparti i december 2012 første gang bevilgede penge til lufthavnen, rundede daværende borgmester Carsten Kissmeyer (V) - der i parentes bemærket også var næstformand for lufthavnens bestyrelse - debatten af med at konstatere, at der ”med den nuværende situation ikke kommer til at gå 10 år, før lufthavnen lukker.”

En forudsigelse, der altså ikke kom til at holde stik, selvom passagertallene – også inden corona-pandemien ramte luftfarten som en hammer – har fortsat den nedadgående tendens med stigende underskud på lufthavnsdriften til følge.

Kommentarer

Nu må sandheden frem, hvem har i  Brande - Ikast kommune indgået en så fuldstændig latterlig aftale som nu har kostet Brande - Ikast kommune ca. knap 6 mill. Gang på gang skal vi læse at borgmester Ib Lauritsen har fået det forhandlet ned fra 559.200 til 400.000  det handler om Brande - Ikast kommune kommer ud af aftalen omgående men det evner man åbenbart ikke så er det jo også nemmere at betale med borgernes sk.atte kroner. Nu er opgaven åbenbart blevet for stor for borgmesteren så han har givet den videre til kommunaldirektøren,  hvad forstand har han på luftfart,  Denne gang har Corona-pandemien fået skylden for igen en dårlig resultat, det er spændende hvad det næste bliver

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022