Var betegnelsen delområdet “Skoven” af naturbydelen Brande Syd ironisk ment?

Tilbage i 2019 fik Ikast-Brande Kommune udarbejdet en flot, gennemtænkt og visionær strukturplan, som skitserer meget attraktive bosætningsmuligheder i harmoni med naturen i delområdet “Skoven” nær Brandlund Hede. Desværre har vi kun to år senere meget svært ved at genkende strukturplanens vision i forslaget til lokalplan nr. 398, som kommunen har udarbejdet på grundlag af en ansøgning fra de nye grundejere, der gerne vil se et tæt-bebygget boligkvarter på det nuværende landbrugsareal.

Vi er en tysk familie, som er tilflyttet fra Herning, og gåafstand til det skønne naturområde var en af de grunde, hvorfor vi har valgt at slå os ned her, har købt grund og bygget hus.

De sidste 10 år har vi egentlig været ret imponeret over de værdier, som holdes højt i det danske samfund. Vi værdsætter den tradition af demokratiske principper samt lokale medbestemmelsesmuligheder, og vi har også haft fornemmelsen, at der findes et stort fokus på tilgangsmuligheder til naturen og beskyttelsen af selve. Men denne konkrete sag giver os nu anledning til tvivl. Vi er dybt skuffet over, at byrådet nu åbenbart overvejer at smide den visionære strukturplan fra 2019 i papirkurv. En strukturplan som for resten har også kostet godt nok mange skattekroner. Den løbende online-underskriftsindsamling med flere end 100 underskrifter indenfor de første 48 timer tyder på, at også andre beboere fra lokalområdet går rundt med lignende tanker.

Hvis lokalplanændringen bliver vedtaget af byrådet, mister man ikke bare chancen til at etablere et virkelig visionært boligområde, som vores lille by Brande kunne blive rollemodel for, men man risikerer, at der også åbnes op til en endnu større ødelæggelse af det nærliggende skovområde samt Brandlund Hede. Projektudviklers virkelige ambition og tankegang har vist sig nu, da hele skoven på matriklen (såvel fyrre- som årtiers gamle løvtræer) blev fældet i et hastværk i den første uge i februar, med andre ord fra dag et af overtagelsen som nye ejer. Det skete altså inden afslutning af den offentlige høringsproces af selve forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg. Og det skete, selvom “lokalplans formål er […] at sikre at eksisterende træer bevares”.

Kommunen skriver videre, at “bygherre ikke må fjerne nogen af løvtræerne, før det er vurderet, om der er potentielle flagermustræer eller ej.” Vi undrer os, hvornår denne vurdering har fundet sted, for i så fald ville vi jo gerne have indsigt i rapporten fra undersøgelsen. Med hensyn til potentielle flagermustræer kan der læses videre at, “hvis der ikke er ynglende flagermus i hulhederne, kan træerne fældes i perioden fra den 1. september – 1. november.” Os bekendt ligger februar måned udenfor denne periode.

Hvis denne adfærd er retningsvisende af, hvor stort et fokus projektudvikleren har på naturen, så er vi virkelig dybt bekymret om, hvordan det nybyggerkvarter er tænkt at integreres i vores område. Ser man videre på det barak-agtige layout, er det også fuldstændigt i modstrid med vores nuværende åbne villaområde, og det ville således ændre karakteren af hele bydelen. Kommunens vision til denne specielle lokation solgte godt, fordi det reelle naturindhold skulle bevares og byggeprojektet integreres - MEN bygherres nyskabte virkelighed har ødelagt et økosystem, så der nu kan bygges løs og bare plantes kunstig fra nyt og efter skema i de små “grønne” arealer ved siden af alt for mange boliger.

Nogle gange har vi stadig svært ved at forstå den danske humor, og vi vil derfor bare spørge, om betegnelsen “Skoven” af den nye bydel var ironisk ment?

Anja og Frank Scheurich

Ny Sandfeldvej 96

Kommentarer

"Barak-agtigt layout" - lader vi lige hænge i luften. Og de barak-agtige boliger vil blive beboet af Nelly Nidkær og Torben Tvebak. Og de har grimt tøj på. Og fedtet hår. Og 2 snotunger. Værdien af Ny Sandfeldvej 96 vil ganske sikkert blive halveret i løbet af kort tid.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul