Fremtiden for Engparkens vartegn afgøres tirsdag

Da Ikast-Brande Kommune sidste sommer tog fat på udvidelsen af Engparken, var der ikke længere plads til den markante granitskulptur, som i en snes år havde stået foran indgangen til plejecenteret.

Skulpturen, som er skænket af Anna Margrethe og Thorkild Willemsens almennyttige Fond og udført af stenhugger Gudnason fra Give, blev derfor nedtaget og kørt i depot efter aftale med byggeudvalget, der samtidig oplyste, at de ikke ønskede monumentet opstillet ved Engparken efter endt renovering. Entreprenøren skulle egentlig have placeret monumentet i den runde hal ved det gamle rensningsanlæg på Præstelunden efter aftale med Entreprenørgården og anvisninger fra Give Stenhuggeri, men det blev i stedet afleveret i ødelagt stand på Brande Hallernes parkeringsplads.

Ved den lejlighed udtalte Venstres næstformand for Social- og sundhedsudvalget, Lars Lyhne, som iøvrigt også er medlem af Kultur- og fritidsudvalget, at ”vi har ingen planer om, at den fjernes permanent”, mens udvalgets formand, socialdemokraten Frank Hedemann Sørensen, oplyste, at arbejdsgruppen bag den sansehave, som det dengang var planen at anlægge på det areal, hvor der hidtil havde været parkeringsplads, arbejdede på at finde en alternativ placering i Brande, allerhelst ved Engparken.

Indstilling: Skrot den!

Nu indstiller Ikast-Brande Kommunes direktør for børn og fællesskaber, Rasmus Byskov-Nielsen imidlertid, at monumentet ikke genetableres. Engparkens Venner har ellers helt i tråd med Frank Heidemanns udmelding ønsket af få monumentet opstillet et andet sted i Brande. Derfor er de ødelagte dele af monumentet blevet transporteret til Give Stenhuggeri for opbevaring, indtil skulpturens fremtid er afklaret.

Billedkunstrådet har forholdt sig til monumentet, og de anser det ikke for værende kunstfagligt bevaringsværdigt.

Hos Give Stenhuggeri efterlyser man et svar på monumentets fremtid - skal det repareres og opstilles et nyt sted, eller skal det destrueres?

Det spørgsmål skal Ikast-Brande Kommunes Kultur- og fritidsudvalg tage stilling til på sit møde tirsdag.

Det anslås, at reparation af monumentet i forhold til de ødelagte dele vil koste ca. 50.000 kr. Det er endnu ikke afklaret, om entreprenørens forsikring dækker disse omkostninger. Hvis monumentet genopsættes, vil der være udgifter til vand, strøm, fundament mv., som vurderes til at ligge imellem 100-150.000 kr. Omkostningerne til transporten udgør ca. 5.000 kr., som betales af Engparken.

Anna Margrethe og Thorkild Willemsens almennyttige Fond, der oprindelig skænkede monumentet, har ikke ønsket at blande sig i diskussionen om granitskulpturens fremtid, men har valgt at overlade beslutningen til Ikast-Brande Kommune.

Kommentarer

Bare det samme ikke overgår figuren fra Centerparken, Mor med barn, så den også forsvinder efter indblanding fra folk fra gammel Ikast kommune... 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2019