Centraliseringen længe leve!

Af Mikael Lund, journalist på Brande Bladet.

Inden længe kan Brande vinke farvel til ca. 150 kommunale arbejdspladser (tallet er blevet opjusteret i forhold til de 120-130, der tidligere har været nævnt).

I fremtiden skal de ansatte indenfor kommunens tekniske område, som hidtil har haft deres daglige gang i det tidligere rådhus i Centerparken, sætte kursen mod kommunens hovedstad Ikast, når de skal på arbejde.

Flytningen er ifølge et udadtil enigt byråd en uundgåelig konsekvens af, at samme byråd har valgt at placere en ny skole til erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole i Centerparken.

Derfor skal det tidligere rådhus rives ned. Men er det virkelig nødvendigt?

Det er svært at forestille sig, at der ikke kan placeres en skole på de grønne arealer, en skole der hverken behøver gymnastiksale, bibliotek eller musiklokale. Parkeringspladser er der masser af, om ikke andet så på den modsatte side af Ågade – det er ret begrænset, hvor mange der benytter Brande Hallernes p-plads før kl. 15 – og skulle det virkelig knibe med pladsen, er der andre, der har vist, at det er muligt at bygge i højden.

Med hensyn til jordbundsforholdene vil jeg nøjes med at konstatere, at de nuværende bygninger har ligget på stedet siden starten af 70’erne, mig bekendt uden at være sunket ned i dyndet.

I den forbindelse er det ærgerligt, at debatten om den rigtige placering af en ny skole først for alvor tog fart, da beslutningen var truffet. Manglende omtale af forløbet i herværende avis kan i hvert fald dårligt bruges som undskyldning for dette.

Beslutningen handler for mig at se i langt højere grad om det fremherskende ønske om at centralisere. Regeringen har – til ulempe for de berørte, men til glæde for de fleste andre – forsøgt at gå imod strømmen ved at udflytte flere tusinde statslige arbejdspladser.

Pudsigt nok endte Ikast-Brande Kommunes del af udflytningen – Patent- og Varemærkestyrelsen – i Ikast.

Også den nyvalgte formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, er slået ind på samme spor med forslaget om at flytte centrale funktioner fra det endnu ikke ibrugtagne supersygehus i Gødstrup til Århus, et forslag der dog hurtigt blev skudt ned.

I forbindelse med flytningen af de kommunale arbejdspladser fra Brande til Ikast har den kommunale direktion og chefgruppe skitseret 4 mulige scenarier. For at holde sig inden for tidsplanen og den økonomiske ramme på 5 mio. kr., der synes at være politisk vilje til at afsætte til formålet, anbefaler kommunaldirektør Flemming Storgaard, at man nøjes med at flytte arbejdspladserne fra Brande (scenarie 1), men sammen med resten af de kommunale topembedsmænd peger han på, at det mest optimale faktisk var, hvis de ansatte på det tidligere rådhus i Nr. Snede røg samme vej (scenarie 2).

Jeg mistænker ikke embedsmænd generelt for at være onde mennesker. Deres opgave er at pege på forskellige muligheder og konsekvenserne heraf. Til gengæld er det politikernes opgave – på vegne af de borgere, de er valgt til at repræsentere - at sige stop, når det går for vidt.

Hvornår siger I stop?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019