C og FL måtte - desværre - sætte hælene i ved budgetforhandlingerne!

De konservatives og Fælleslistens byrådsmedlemmer har i forlængelse af budgetforliget sendt følgende udtalelse:

Hvorfor trak vi os fra forhandlingerne?

Børne-, kultur- og fritidsområdet er blevet utroligt hårdt ramt i forligspartiernes budget, og områderne skal bære en uforholdsmæssig stor besparelse (dvs. 37 % af alle besparelserne – ca. 15 mio.), hvilket vi mener er en uansvarlig vej at gå med massive udfordringer, vi ser på området.   

Vi har derfor ønsket at lave et budget, der rammer området 0-18 år mindre hårdt og med en bedre balance (fordelingsnøgle) - ikke mindst set i lyset af at vi har et lavere indekstal på børn, kultur og fritid sammenlignet med andre serviceområder i kommunen.

Den mentale trivsel hos børn og unge er meget bekymrende - det kan ses i Sundhedsstyrelsens nye målinger, der viser, at hver 3. pige og hver 5. dreng mellem 16- 24 år har et dårligt mentalt helbred. De er bl.a. stressede, ramt af ensomhed og skolevægring.

Vi mener, at børn og unges trivsel er en investering i fremtiden og altafgørende for, at der er færre udgifter på arbejdsmarked-, psykiatri- og handicapområdet på den lange bane.

I vores budget har vi derfor afsat 2 mio. til en dybdegående undersøgelse af, hvordan vi kan hjælpe børn og unge, der rammes af udfordringer og komplekse diagnoser.

Kultur- og Fritidsområdet bliver beskåret 1,5 mio. i forligspartiernes budgetforslag. Det kunne vi ikke tilslutte os, da kulturbudgettet allerede er helt i bund. Vi har derfor ikke indlagt besparelser, men bl.a. tilført midler til Street Art og Kunstpakhuset. Det er vigtigt for os at understøtte og anerkende alle de frivillige kræfter, som på fineste vis løfter kulturen i vores kommune.

Kloge besparelser og visionære tanker

I vores alternative budget ser vi mulighed for at lave nogle kloge strukturelle besparelser, uden vi rammer ”varme hænder” og forringer serviceniveauet. Det gør vi bl.a. via omstrukturering af de mange ledige ældre- og plejeboliger og ved at gentænke placeringen af vores rehabiliteringscenter.

I kraft af større fokus på trivsel og ledelse på de kommunale arbejdspladser vil vi kunne reducere sygefraværet og dermed de dyre vikarudgifter.

Vi foreslår ligeledes at iværksætte et særligt fokus på vores landsbyer, hvor vi kunne ønske os at arbejde målrettet på et nyt koncept: Omdannelseslandsbyer. I konceptet får landsbyerne friere muligheder til at udvikle sig. Her kunne f.eks. Blåhøj og Isenvad være i spil.

I et år med et stramt budget bør vi som byrådspolitikere gå forrest med besparelser, og vi foreslår derfor at sløjfe vores kommende studietur.

Vi har kort sagt i vores mindretalsbudget kigget på konkrete driftsbesparelser ved strukturændringer på de forskellige områder og forsøgt at undgå at spare på “de varme hænder”. Vi ønsker nemlig et budget, hvor større politiske visioner bliver bærende elementer - og hermed undgå de gentagende grønthøstermetoder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022