Bosætningsudvalget trækker i arbejdstøjet

Byrådet har som led i en vækstplan vedtaget, at Ikast-Brande Kommune skal profilere sig endnu mere som en attraktiv bosætningskommune. Til at løfte opgaven er der nedsat et Bosætningsudvalg, som skal give input til en bosætningsstrategi.

Udvalget mødtes første gang onsdag d. 30. januar. Det 24 personer store udvalg er sammensat af politikere, repræsentanter for virksomheder, ejendomsmæglere, byer og landsbyer samt foreningerne Brande City og Vores Ikast.

De første greb er dermed taget i udarbejdelsen af en bosætningsstrategi. Det første møde viste stor interesse for emnet:

- Dialogen var meget konstruktiv, og der er mange spændende ideer at arbejde videre med. Ideer, der både tilgodeser udviklingen af kommunens større og mindre byer samt virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, fortæller Annette Mosegaard (K), formand for Erhverv, vækst- og bosætningsudvalget.

På udvalgets næste møde i marts måned skal der tages beslutning om, hvilket fokus der skal prioriteres i bosætningsstrategien. Derudover er der planlagt et møde i maj måned, hvor udvalget skal byde ind i forhold til den endelige bosætningsstrategi.

Sideløbende med udvalgets arbejde er kommunens nyansatte bosætningsguide, Lene Møller Fløe (forrest t.h.), i fuld gang med at opbygge netværk med kommunens forskellige aktører. Hun besøger virksomheder og netværk og samler gode erfaringer og inspiration fra andre kommuners arbejde med bosætning.

Tag derfor endelig fat i Lene, hvis du har gode erfaringer; måske er du tilflytter, måske har du boet i kommunen hele livet – eller måske har du forslag eller ønsker til, hvordan Ikast-Brande tiltrækker nye borgere.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020