Borgermøde om vindmøller

Ikast Brande Kommune indkaldte til borgermøde den 25. februar 2016 i Blåhøj Multihus, med følgende program: • Velkomst v/udvalgsformand Henrik Engedahl • Planproces og miljøvurdering v/planafdelingen samt rådgiver • Høringsperioden og mu-lighed for høringssvar • Den videre proces og borgernes mulighed for flere høringssvar • Hvad siger den offentlig-gjorte miljøvurdering om udlæg af tre nye vindmølle-områder • Panelindlæg v/interne og eksterne fagpersoner • Dialogmesse v/interne og eksterne fagpersoner samt politikere • Opsamling og afslutning v/borgmester Carsten Kissmeyer • Tak for i aften Bemærkelsesværdigt er, at der i dette program ikke er programsat mulighed for, at borgere kan få ordet overfor den samlede forsamling og overfor politikerne. Det er kun udvalgsformanden, borgmesteren, interne fagpersoner og eksterne fagpersoner som kan få ordet overfor den samlede borgergruppe. Må siges at være en form for envejskommunikations-borgermøde. Dialogmesse? Et helt nyt begreb i den demokratiske verden. Man kan gå på HI Messe, bådmesse, campingmesse osv, men at der også findes dialogmesse? Gad vide om det ikke bliver fremtidens store hit, når borgere skal få mulighed for at komme til orde, overfor deres folkevalgte politikere. Jeg har prøvet at google “dialogmesse”. Begrebet er endnu ikke kommet så langt, at der findes en dansk forklaring på, hvad det betyder. Vi skal nok vende blikket mod den katolske verden og drage paralleller til f.eks. pavens påskemesse. Men selvfølgelig går det lidt hurtigere – også med sprogfornyelse, når man kan hente midler fra ”Wise2050” – der har fået 20 mio. til at overbevise borgere om, at vindmøller er Guds gave til menneskeheden. Til sammenligning har Kræftens bekæmpelse i alt 3,7 mio. til at lave en registerundersøgelse (dog allerede forældet – undersøgelsen pågår kun årene 1980-2012, hvor der, til sidst stod 30 vinmøller af 150 m) af gener fra naboer til vindmøller. En undersøgelse, der trækker ud. Faktisk havde man forventet et resultat i 2015, men måske har de 2 ansatte og 1 studiemedhjælp haft lidt for meget om ørene – Ting tar’ jo tid!!!. Men tilbage til mødet! Flere af de fremmødte forsøgte at få ændret programmet, så der så tidligt som muligt i mødet blev mulighed for at komme til orde for borgerne. Dette blev afvist af udvalgsformand Henrik Engedahl. Herefter forlod en større gruppe mødet. Det var hovedsagelig de borgere, som er bosat tæt på de planlagte kæmpevindmøller. Bemærkelsesværdigt var også, at Blåhøj Borgerforening fremstod som vært eller medvært ved mødet. Det fremgik ikke af det udsendte program. Næstformanden i foreningen, bød endda velkommen og forsikrede om, at Borgerforeningen helt bestemt ikke var hverken for ..eller imod opsættelse af vindmøller. Alligevel var det også fra Borgerforeningen, at vi fik besked om, at stoppe med at appellere for mere taletid! Kommunen har oplyst, at der blev afholdt møde den 12.2.2016 med Blåhøj Borgerforening og Udviklingsrådet i Blåhøj. Hvad mon formålet har været med det møde forud for borgermødet? ….Nåh ja, i forslaget til Kommuneplantillæg hedder det jo stratetisk planlægning af vindmølleområder i Ikast-Brande Kommune. Stratetisk betyder iflg. dansk retskrivning: Planlægning af hvilken taktik, der skal tages i brug for at nå et bestemt mål”. Alt giver mening, når man lige får lov at tænke! Kan man forestille sig, at der på dette møde, også har været tid til at tale om Grøn ordning? Bemærkede også, at borgmester Carsten Kissmeyer ikke var til stede som programsat. Ubekræftede rygter fra en fremmødt borger; at der jo var fodboldkamp FC Midtjylland / Manchester United, og borgmesterens opsamling foregik på tilskuerrækkerne der. Godt der trods alt er borgere, som har bibeholdt humoren i denne alvorlige vindmølle verden, hvor profitmagere og politikere tromler hen over sagesløse borgere, som må se i øjnene, at de bliver omgivet af kæmpe-vindmøller i udkants-Danmark hvor de har bosat sig for at nyde stilheden, naturens lyde og udsigten til uforstyrret horisont og himmel.

Annette Bjerremand Krogbrovej 53 7323 Give

Kommentarer

Hvor er det sandt og godt skrevet. Jeg pointerede at man heller ikke får svar på de høringsspørgsmål man sender ind, og hørte fra mange der Heller ikke får det. Kommunens folk skrev mig op, men jeg har intet hørt endnu.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020