Blåhøj Skole får et år mere – mindst

Blåhøj Skole

Så sent som i 2017 oversteg elevtallet på Blåhøj Skole kortvarigt 100, men nu ligger det nede omkring den grænse på 75, byrådet sidste år fastsatte som minimum for en kommunal folkeskole (arkivfoto).

Den endelige beslutning om Blåhøj Skoles fremtid udskydes til efter næste valg.

For et år siden fastsatte byrådet i Ikast-Brande Kommune efter et langt og følelsesladet forløb en nedre grænse på 75 elever for kommunens folkeskoler.

Selvom reglen gælder for alle folkeskoler i kommunen, var den i praksis rettet mod Blåhøj Skole, som har slåsset med faldende elevtal, siden skolen for få år siden rundede 100 elever.

I slutningen af august i år nåede elevtallet på Blåhøj Skole så under 75. Helt nøjagtigt var det nede på 73, men siden er det steget en smule og udgør her midt i september igen lige præcis de magiske 75 elever.

Som en del af sidste års beslutning skal der igangsættes en lukningsproces, hvis en skole kommer under 75 elever, men selvom Blåhøj Skole altså kortvarigt har krydset denne nedre grænse, lægges der ikke op til en lukning af skolen, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.

I stedet indstiller borgmester Ib Lauritsen (V), at der, først hvis elevtallet på Blåhøj Skole ved skolestart i 2022 er under 75, skal indledes politiske drøftelser af skolens fremtid, og at Børne- og undervisningsudvalget forinden afholder et dialogmøde med repræsentanter for skolebestyrelsen, der er fælles for Dalgasskolen og Blåhøj Skole.

Den indstilling skal Børne- og undervisningsudvalget tage stilling til på udvalgets møde onsdag, hvorefter først Økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd skal behandle spørgsmålet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020