BioMar buldrer frem

Selvom de afsatte mængder faldt marginalt, oplevede fiskefoderproducenten BioMar alligevel en omsætningsvækst på godt 40 % i årets tredje kvartal, og kvartalets overskud før skat voksede med 50 %.

Dermed er det for alvor lykkedes for BioMar Group at sende de stigende omkostninger på råvarer, energi og fragt videre til kunderne. ”Den markante omsætningsfremgang kan væsentligst henføres til højere salgspriser som følge af markant højere råvarepriser og i mindre omfang til ændrede valutakurser”, fremgår det således af ledelsesberetningen.

For årets første 9 måneder udgør BioMar Groups samlede omsætning 12,9 mia. kr.; det svarer til en fremgang på 39 % i forhold til 2021, mens den samlede afsatte mængde er vokset med mere beskedne 4 % til 1.084.000 tons.

Overskuddet år til dato før skat udgjorde efter 3. kvartal 474 mio. kr., en fremgang på 32,4 % i forhold til året før.

Den markante vækst i omsætningen har imidlertid ikke fået BioMar Group til at skrue yderligere op for forventningerne til årets samlede omsætning, som fortsat forventes at lande i intervallet 16,5 – 17,5 mia. kr., men ”på baggrund af den gode aktivitet i 3. kvartal og de gode udsigter for resten af året” øger BioMar Group resultatforventningen for hele året fra et EBITDA (overskud før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger, red.) i intervallet 910-960 mio. til mellem 960 mio. og 1 mia. kr.

Desuden hæves forventningerne til indtjeningen fra de associerede virksomheder Salmones Austral og Let Sea endnu engang: Ved årets start var forventningen en resultatandel på 55 mio. kr., men den forventes nu med 125 mio. kr. at blive mere end dobbelt så stor.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023