Børnehandicapfamilier bliver mere robuste af bedre handicapfaglighed i sagsbehandling

Af Trine Worm Nissen, formand for DH Ikast-Brande

Når man får et barn med handicap, er det en udvidet forældreopgave. Der kan være øget plejebehov, øget pasningsbehov, øget pædagogisk indsats, øget medicinsk behov og øget behov for ledsagelse osv., som forældrene skal løfte.

De er forældre som alle andre, forældre der har socialt liv, et job og måske engageret i lokalsamfundet.  Som forældre til børn med handicap eller funktionsnedsættelse har man ofte brug en særlig indsats/vejledning til forældre og fagpersoner omkring barnet og den unge.

Det er desværre ikke let at få denne hjælp. Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande oplever via vores følgegruppe af forældre til børn med særlige behov, at alt for mange oplever det som en kamp at få hjælp af kommunen, når man har et barn med handicap.

I Ikast-Brande Kommune blev 33 % af de realitetsbehandlede afgørelser på børnehandicapområdet omgjort i 2020. Mange af de hjemviste sager på børneområdet, forklares med teknikaliteter, men sådan opleves det ikke hos familien.

Hvis man fristes til at klage over et afslag på hjælp til sit handicappede barn, kan det tage op mod et år at få svar fra Ankestyrelsen.

Det er dokumenteret, at der er fejl i hver tredje sag i Ikast-Brande kommune på børnehandicapområdet, så de enten bliver omgjort eller hjemsendt til fornyet sagsbehandling i kommunen. Altså den hjælp familien søgte om er ikke blevet afgjort korrekt.

Mens familien venter på hjælp i op mod et år, bliver der ofte ikke iværksat andre indsatser. En undersøgelse fra Advokatsamfundet viser, at der på børnehandicapområdet er et stort mørketal i de afgørelser, der ikke påklages. Mange af disse forældre er så pressede, at de ikke har ressourcerne til at skrive en klage over en et afslag på hjælp og opgiver. For de familier, der klager, må vente på hjælpen i det år. Dermed fortsætter eventuel mistrivsel, og behovet for specialiseret hjælp vokser sig ikke mindre. Forældrene bliver syge af stress over den manglende hjælp.

Vi skal standse ulykken. DH Ikast-Brande anbefaler, at Ikast-Brande kommune har endnu større fokus på de tidlige forebyggende indsatser og handicapfaglighed hos sagsbehandlerne.

Når en familie med et barn med handicap beder om hjælp, er det nødvendigt, at der er hurtig adgang til vejledning og indsats, så forældrene får mulighed for at bevare deres tilknytning til hverdagslivet og arbejdsmarkedet.

Den handicapfaglige viden hos sagsbehandlerne er afgørende for, om familierne får den rette hjælp i tide. Kan man samle den handicapfaglige viden sammen med voksenhandicapområdet? Måske kunne man sikre en smidigere overgang til voksenlivet, for lovgivningen ændrer sig ved det fyldte 18 år, men det gør handicappet som hovedregel ikke?

Vi har ved seneste budgetforlig set stor politisk velvilje til at tilføre midler til området, og der er stort behov for støtte og hjælp. Rettidig og korrekt hjælp er afgørende for, om børnehandicapfamilier forbliver robuste og i trivsel.

Dårligere livskvalitet giver dårligere liv, og det giver på længere sigt dyrere liv.

I Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande vil vi, gerne sammen med Ikast-Brande kommune, holde fast i, at forældre til børn og unge med handicap får den hjælp, der først og fremmest hjælper barnet og den unge, men også gør det muligt som forældre at deltage i fællesskaber og på arbejdsmarkedet, for sammen gør vi handicap mindre.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022