AKM ønsker lysregulering på Borupvej

I forbindelse med den igangværende udvidelse af virksomheden på den modsatte side af banen flytter Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) leveringen af kartofler, så den fra kampagnens start i august kommer til at foregå via Borupvej og Myl. Erichsens Vej i stedet for som nu via Herningvej.

AKM har derfor udtrykt ønske om en regulering af krydset Borupvej/Myl. Erichsens Vej med et trebenet signalanlæg, som på et senere tidspunkt kan udvides med et fjerde ben mod nord og svingspor hertil.

På baggrund af tællinger af den nuværende trafik i krydset vurderer Ikast-Brande Kommune, at trafikanter fra Myl. Erichsens Vej vil opleve, at det kan være svært at komme ud fra sidevejen, men at der ikke vil være tale om egentlige kapacitetsproblemer.

Vicekommunaldirektør Flemming Storgaard indstiller på den baggrund, at der i stedet arbejdes videre med etablering af et kanaliseringsanlæg uden signalregulering og uden den sti langs Myl. Erichsens Vej, som også indgår i AKM’s forslag. Dette projekt forventes at kunne gennemføres for 3,3 mio. kr., mens et signalanlæg vil fordyre projektet med en halv mio. og stier langs Myl. Erichsensvej vil koste yderligere 2,5 mio.

Dertil skal lægges prisen for arealanskaffelse, som i givet fald tilstræbes klaret via frivillige aftaler med de berørte grundejere. Alternativt kan dette ske ved ekspropriation, eftersom det ifølge kommunens vurdering er i almenvellets interesse, at trafikafviklingen kan ske hensigtsmæssigt.

Anlægsarbejdet vil tidligst kunne igangsættes til september, men AKM ser hellere, at projektet udskydes til det tidligere forår 2018, da det er den tid på året, det vil medføre færrest gener for AKM og Biomars drift.

Teknik- og miljøudvalget behandler sagen på sit møde i dag, men før det eventuelt bliver endeligt vedtaget, skal det først en tur omkring økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd, som mødes igen næste gang d. 29. maj.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul