Ønskeliste til byrådet fra Brande City

Ønsket om sammenbygning af den nye skole og Brande Hallerne står højt på listen til byrådspolitikerne.

Af Villy Guldbrand Jensen

 

Foreningen Brande City – der er skabt som en sammenslutning af Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening – har sat navne på de områder de ønsker byrådet vil prioritere når der skal laves budgetter for det kommende år i Ikast-Brande Kommune.

 

Ønskerne er listet op i den rækkefølge BrandeCity ønsker dem ført ud i livet.

Det er bestyrelsen i BrandeCity der står som afsender af ønskerne til borgmester Ib Lauritsen og kommunaldirektør Flemming Storgaard, men ønskerne har været behandlet i udvalgene under Brande City, som har været med til at finde rækkefølgerne på ønskerne.

Formanden for Brande City, Preben Christensen, fortæller at begrundelsen for at placere ønsket om byggegrunde ved Hyvildvej og Enkehøj øverst  på listen, skyldes at Brande til næste år får sin nye skole, og at man derfor gerne ser at byen også udvikler sig mod syd, i en tættere afstand til den nye skole.

Budgetforhandlingerne starter i efteråret. Som regel kort tid efter at KL melder ud omkring fordelingen af tilskuddene.

 

Her er Brande Citys ønsker listet op i den rækkefølge man ønsker dem opfyldt:

 

Byggegrunde
Hyvildvej/Enkehøj

Det går stærkt i Brande.

De seneste tal omkring befolkningstilvæksten viser tydeligt, at der gennem årene har været en støt og stigende vækst i Brande.

På udstykningen på Ny Sandfeldvej er allerede solgt 11 grunde.

De overordnede planer, som Ikast-Brande kommune har præsenteret brandeborgerne for vedrørende Brande Syd, kalder på yderligere initiativer.

Vi finder det oplagt med en igangsættelse af udstykning af kommunale grunde i den anden ende af byen. Det er det lettest tilgængelige og yderligere sikres en geografisk spredning på foreløbig to lokaliteter.

 

Sammenbygning af
ny skole, Artium  og Brande Hallerne

Dette er et stort ønske fra BrandeCity.

Form og indhold er allerede fremlagt af Brande Hallerne, hvorfor dette ikke uddybes yderligere.

Brande City bakker op om disse planer

 

Cykel- og gangsti
på Vejlevej.

Vi foreslår en cykel- og gangsti langs Vejlevej, gående fra Seerup Olesen til rundkørslen ved Burger King/Mc Donalds.

Der er mange cyklister på denne strækning, både for at komme til Burger King/Mc Donalds (både arbejde og spisning).

Der er også en del medarbejdere på virksomheder i området, der generelt cykler denne vej til og fra arbejde.

Der er ligeledes en god del ”fritids-cyklister” og gående, der benytter strækningen på landevejen, hvilket til tider virker ikke helt ufarligt.

Strækningen er på godt 1 km og der er i forvejen fin plads ved siden af Vejlevej til en cykel- og gangsti.

 

Cykelsti mellem
Brande til Uhre

Denne har gennem årtier været et stort ønske.

Den vil i endnu højere grad koble Uhre til Brande og styrke infrastrukturen.

Den vil tillige være et sundhedsmæssigt initiativ og ophæve Uhrevej som en trafikfarlig vej for de bløde trafikanter.

 

Lys på stierne i anlægget

Anlægget har i 2021 100-års jubilæum, og det vil være en kærkommen gave med lys på stierne i anlægget.

Det vil betyde et endnu større brug, specielt i aftentimerne i de mørke måneder. Det vil også skabe større tryghed hos de ældre og børnene i byen og givet vil byens mange turister også benytte det rekreative område i højere grad.

 

Belysning ved udkørsel
til Herningvej, fra
Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej

Dette ønske er af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Krydsene er meget mørke og såvel private fra de nærliggende udstykninger og beboelsesområder, som de erhvervsdrivende samt institutioner i områderne langs Herningvej påpeger, at lysforholdene i disse kryds er problematiske.

 

Beplantning på Torv.

Torvet i Brande kunne godt pyntes endnu mere op med f.eks. solitærtræer og evt. flytbare blomsterkummer. Flytbare af hensyn til Street Art.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019