Åbent brev til byrådsmedlemmerne

Kære byrødder,

Vi skriver til jer, fordi vi er bekymrede!

Vi er bekymrede for børn og voksne, som skal færdes dagligt på Præstelundskolen både lige nu og i de kommende år.

Vi går ud fra, at der bliver lavet en helhedsplan, som skaber et soleklart overblik over hvordan skolens fysiske faciliteter har det. Vi håber, at I vil analysere på situationen lige nu, om 5 år, om 10 år og om 30 år.

I forhold til de kortsigtede løsninger

Vi er bekymrede for, hvordan det bliver, at lære og arbejde i lokalerne med plastinddækningerne i loftet, som p.t. er etableret som midlertidigt svar på problemerne med skimmelsvamp.

Vi er bekymrede både i forhold til børnenes sundhed og læringsmuligheder.

Vi er bekymrede for, hvor mange minutter af hver undervisningstime, der skal luftes ud for at skabe et bare nogenlunde acceptabelt niveau af CO2 i luften.

Vi er bekymrede i forhold til, at vi hører om mange børn, som klager over ondt i hovedet, har flere sygedage og som bøvler mere med allergi end tidligere.

I forhold til løsningerne på lidt længere sigt (2-3-5-10 år)

Vi er bekymrede for den generelle sundhed hos vores børn.

- Er der stadig skimmelsvamp i tag og fundament? Kan det fjernes eller indkapsles?

- Er der stadig problemer med fugt både nedefra og ovenfra?

- Er der stadig store problemer med høje niveauer af CO2 efter få minutter i klasselokalerne?

- Har vi stadig voksne og børn, som mistrives pga. dårligt indeklima?

Vi er bekymrede for læringsmulighederne for vores børn.

- Der er på skolen ret små klasselokaler. Det giver flere udfordringer for læringsmulighederne:

- Klasselokalerne er bygget til klassestørrelser på ca. 20. I dag er klassestørrelserne ofte mellem 25 og 28.

- Det er ikke rimelige vilkår for børnene, at skulle indgå i et inklusionsmiljø, når lokalerne er så små.

- Tildeling per elev gør, at skolen opfordres til, at lave store klasser for at kunne skabe økonomien til at lave særlige indsatser for de børn, som har særlige behov.

- Test i praksis viser klart, at der er færre konflikter, når der er mulighed for at bruge både større lokaler og mindre lokaler. På Præstelundskolen har vi hverken små lokaler til holddeling eller store lokaler, som er optimale til fx at samle mere end én klasse – for slet ikke at tale om meget dårlig mulighed for at samle hele skolen.

- Udearealerne ved skolen er meget dårlige og uinspirerende.

- Børnene har meget lidt grænsende til ingen synlig natur udenfor skolen.

- Børnene har meget dårlig adgang til natur og arealer, som lægger op til bevægelse, når de skal ud i pauserne.

- Det er et krav i skolereformen, at børnene skal bevæge sig mere og bevæge sig i undervisningen. Det er der meget ringe muligheder for på og ved skolen. Et ordentligt udemiljø ved en skole bør inspirere børn og voksne til at bevæge sig.

I forhold til løsningerne på meget langt sigt (10-20-30 år)

Vi håber på, at politikkerne i kommunen tør være visionære i forhold til at sikre en fremtidig moderne skole.

En skole med et sundt attraktivt læringsmiljø for elever og med mulighed for at tiltrække og fastholde de bedste voksne, så vi i fællesskab kan sikre tilfredse borgere og mange flere tilflyttere.

En skole som også giver fremtidige muligheder for tilbygninger, når flere vælger at bosætte sig i Brande. Vel at mærke mulighed for tilbygning uden at fjerne de vigtige udearealer.

Slutteligt vil vi understrege, at vi som skolebestyrelse meget gerne stiller os til rådighed i en fremtidig konstruktiv proces.

Mange hilsner

Skolebestyrelsen
Præstelundskolen

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Street Art 2019