Nyt rekordår for BioMar

I 2018 rundede fiskefoderproducenten BioMars omsætning for første gang 10 milliarder kroner, og 2019 bød på nye rekorder i både omsætning og indtjening.

11,2 mia. kr. lød den samlede omsætning på. Det er en fremgang på lidt over 8 %, og i modsætning til året før fulgte indtjeningen med. Resultatet af den primære drift (EBIT) voksede således med næsten 24 % til 655 mio., og efter skat tjente BioMar 537 mio. kr., 130 mio. mere end i 2018.

De afsatte mængder voksede med 3 % til 1,25 mio. ton, mens den resterende del af omsætningsfremgangen tilskrives højere gennemsnitlige råvarepriser og et styrket produktudbud. Desuden har valutakursudviklingen samlet set haft en positiv indflydelse på omsætningen på ca. 140 mio. kr.

Alle tre BioMar-divisioner (lakse-divisionen, EMEA-divisionen og Emerging Markets, som omfatter nye geografiske områder og udviklingsaktiviteter) har bidraget positivt til væksten. Den største vækst kommer fra lakse-divisionen, som havde en mindre tilbagegang i 2018. Her begynder særligt den norske forretningsenhed at se resultaterne af de omfattende strukturelle og organisatoriske ændringer, der blev gennemført i starten af 2019.

Også den fulde overtagelse af den chilenske fodervirksomhed Alitec Pargua pr. 7. juni 2019 har indvirket positivt. Virksomheden var indtil da ejet i 50/50-samarbejde med en lokal partner.

Forventer fortsat vækst

For 2020 forventer BioMar fortsat vækst i Norge, opstart af nye fabrikker i Kina og Australien, en yderligere udbyggelse af positionen i Ecuador samt en fastholdelse af virksomhedens stærke position i Middelhavsområdet og Østersøregionen. I kombination med fortsat innovation indenfor blandt andet foder til recirkuleringsanlæg og kapacitetsudvidelsen på fabrikken i Brande skulle det gerne udmønte sig i yderligere fremgang i 2020.

Målet er en omsætning i størrelsesordenen 12 mia. kr. og en indtjening før skat og afskrivninger (EBITDA) på minimum 1 mia. kr.

BioMar er et datterselskab af det børsnoterede selskab Schouw & Co. A/S, der udover BioMar ejer yderligere fem selskaber. BioMars omsætning på 11,2 mia. udgjorde 53 % af den samlede koncernomsætning og indtjeningen (EBIT) 57 %.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019