Udflytning af kommunale arbejdspladser

Staten decentraliserer

I de seneste 15-18 måneder er der sat fuld gang i opfyldelsen af Venstre-regeringens store ambition om udflytning af statslige arbejdspladser.

Det er her ikke afgørende, om det er økonomisk fordelagtigt at udflytte – ambitionen er at sikre, at (citater, sakset fra Finansministeriets rapport ”Bedre balance”, oktober 2015):

”De statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet og tættere på borgerne”
”De statslige institutioner er sat i verden for at løse op-gaver til gavn for virksomheder og borgere i hele Danmark. Statens arbejdspladser skal derfor også være fordelt i hele landet”
”Staten skal løse opgaverne effektivt med høj kvalitet og være tæt på virksomheder og borgere. Samtidig skal de statslige arbejdspladser medvirke til at skabe aktivitet i hele landet”.

Det er åbenlyst, at staten med denne udflytning får en bredere geografisk tilstedeværelse i Danmark.

Der er derfor bestemt indbygget megen sund fornuft i denne udflytningsplan. Og for de mange byer, hvor statslige institutioner bliver placeret, vil betydningen være utrolig stor for skoler, handelsliv, foreninger, boligmarkedet o.s.v.

Kommunen centraliserer

Man kan derfor undre sig over, at man ved at lytte til vandrørene hører, at Ikast-Brande Kommune har ambitioner, som går i den modsatte retning. Her synes at være et stort ønske om centralisering. Man vil nemlig gerne bygge et nyt stort rådhus. Et monument, kan det vel betegnes som.
Der kan ganske sikkert spa-res på visse udgifter/omkostninger, men i den store sammenhæng vil det være marginalt. Med den struktur, som den kommunale organisation har i dag, er der ikke megen overlapning for de mange menige medarbejdere, hvis man groft set betragter det sådan, at teknisk afdeling hører til i Brande, skole, sundhed og ældre i Nr. Snede og ”resten” i Ikast. Det fungerer faktisk! Hvem vil bestride det?

Vi glæder os i Brande over, at de mange indpendlere (fra en lang række andre kommuner) til det gamle rådhus i Brande, bl.a. medvirker til at holde gang i vores handelsliv, når de lægger en andel af deres indkøb i Brande. Ligeså for Nr. Snede. Og det er i dag vel et (betydeligt) flertal af de kommunale medarbejdere, som er bosat uden for kommunen. Desværre.

Hvis kommunale arbejdspladser forsvinder ud af Brande, vil disse indkøb ligeledes forsvinde. Og det vil gøre ondt.

I det hele taget er tanken om store centrale enheder vel et levn fra fortiden?!.

Hvis kommunens politikere og ledelse tager de lange briller på, vil de nemlig se et Ikast-Brande, som om 15-20 år ser ganske anderledes ud. Måske vil nogle endda kunne en naboby, Herning, som pludselig er vokset meget betydeligt. Under alle omstændigheder vil dog digitaliseringen foretage et kvantespring, hvor megen mødeaktivitet i stigende omfang vil blive gennemført ved online-møder, som det i dag allerede anvendes i stort om-fang i store virksomheder. Men sikkert ganske begrænset i kommunalt regi. Men teknologien er jo den, at man ringer op til en eller flere mødedeltagere, som kan se hinanden og derfor også kan se tegninger, beregninger m.v., som andre mødedeltagere viser. Her spares masser af timer. Og dermed skattekroner.

Jeg tror, at politikerne undervurderer betydningen af at de kommunale arbejdspladser er spredt over en større del af kommunen. Der vil ved en centralisering næppe kunne påvises for-dele i en størrelsesorden, som borgerne vil finde overbevisende – ikke når der skal modregnes i de fordele, som de mange medarbejdere, som arbejder i Brande og Nr. Snede bringer med sig. Men disse fordele er det svært at sætte kroner og øre på. Men de er reelle nok.

Vi får håbe, at de kommunale politikere vil kunne tilslutte sig de ovenstående argumenter, som regeringen/staten anvender. Læs argumenterne én gang mere. Og lad fornuften råde.

Henrik Kraglund
Gunvorsvej Syd 10

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul