Sprogvurdering

Søs Philipsen

Af Søs Philipsen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I Ikast-Brande Kommune sprogtestes og sprogvurderes alle børn når de starter i børnehave. Ikke fordi det er lovpligtigt, men fordi at det er politisk besluttet.

Lovgivningen tilsiger at sprogvurderingen ved optagelse i dagtilbud skal finde sted, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der gør, at barnet kan have brug for sprogstimulering.

Altså efter en konkret, individuel og faglig vurdering.

I sidste kvartal af 2021 var der godt 1300 børn i børnehave i Ikast-Brande kommune, som er sprogtestet ved opstart. Hvis en sprogtest tager i omegnen af en halv time, er der gået 650 pædagogtimer med at sprogteste denne gruppe af børn. Dette er i min optik, en del timer der ikke går til at være sammen med børnene og dermed fra kerneopgaven.

Jeg anerkender den faglighed der er i at sprogvurdere i børnehaven, når der er behov herfor og det arbejde, der lægges heri, for det er vigtigt for børns liv og læring, at der er fokus på deres sproglige udvikling.

Nu hvor der tales afbureaukratisering og frisættelse i kommunerne, må vi også kigge indad i Ikast-Brande Kommune og brugen af sprogtest på alle børn og den politiske bestemmelse herom, vil være et oplagt sted at starte.

En sprogtest bør i min optik bruges efter en faglig vurdering, som bør foretages af de, der er kompetente hertil, nemlig det pædagogiske personale i daginstitutionerne.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023