Socialdemokratiet er med i budgetforlig 2024

Fra Socialdemokratiet har vi modtaget:

 

Først og fremmest - stor ros til forligspartierne fra sidste års budget 2023. De hårde, men nødvendige beslutninger forrige år har skabt forudsætningerne for driftsbalancen i dette års budget.

 

Vi er af den klare overbevisning, at det skal være slut med ufinansierede driftsudvidelser også i årene fremover og den økonomiske ansvarlighed er hele forudsætningen for det politiske manøvrerum, der har været muligt i dette års budgetforhandlinger.

 

Derfor har vi også kunne prioritere næsten 4,5 millioner til, at vi nu konsolidere implementeringen af projekt Erantis i kommunen, hvor vores plejepersonale arbejder i selvstyrende geografiske teams. Vi tror meget på at takterne i Erantis med større indflydelse og plads til prioritering af opgaver og mindre minuttyranni og stram styring skal være fundamentet for fremtidens pleje. 

 

Generelt er der desværre usikkerheder på hele ældreområdet og der arbejdes hårdt på at budgetterne kan holdes, men i lyset af de usikkerheder glæder det os også, at vi har handlet proaktivt og fundet 850 tusinde kroner til at sikre, at der på trods af budgetusikkerheder ikke sker reduktion i serviceniveauet på rengøring til vores ældre medborgere i årene fremover. 

 

I de seneste år har vi oplevet en opgaveglidning fra regionerne til kommunerne der betyder, at vores sygepleje har fået endnu flere opgaver at løse og derfor er budgetterne her også udfordret, derfor prioritere vi 3 millioner til området i 2024 og er enige om, at vi skal have en egentlig demografimodel på området fra 2025 og fremover, så økonomien udvikler sig i takt med opgaverne - det er kun rimeligt.  

 

I budget 2024 gennemfører vi en række tiltag, der skal styrke vores ungeindsats og forhåbentlig bidrage til, at den landstendens med unges mistrivsel og udsathed håndteres lidt bedre - derfor har vi i 2024 indført fritidspas til vores børn og unge, prioriteret ressourcer til SSP arbejdet i kommunen og styrket indsatsen mod udsathed ved at afsætte midler til et pilotprojekt på området, der skal tage hånd om og give erfaringer i, hvordan vi kan arbejde med den udsathed flere og flere desværre befinder sig midt i.

 

De stærke frivillige fællesskaber styrkes med foreningsstøtte i 2024 og årene fremover - vores foreningsliv løfter en kæmpe opgave, men er udfordret på flere områder i relation til at fastholde og rekruttere nye frivillige. Foreningsstøtten kan både være hjælp til administrative opgaver samt i rekrutteringsøjemed. Derudover afsættes der driftsmidler til at arbejde på, at Ikast-Brande kommune bliver team Danmark kommune fra 2025.

 

I en tid, hvor psykiatri- og handicapområdet er presset i alle landets kommuner er vi stolte af, at Ikast-Brande kommune opnormere på myndighedsområdet og afsætter anlægsmidler til at opprioritere de fysiske faciliteter som indgår i den vedtagne masterplan for området.

 

Ikast-Brande kommune Danmarks grønne erhvervskommune tager endnu et grønt skridt og efter vedtagelsen af vores ambitiøse klimaplan i 2023 er det rigtig glædeligt, at vi også lader ressourcer følge med, når opgaverne skal omsættes til handling, derfor afsættes der 2,5 millioner årligt til opgaven.

 

Vi prioriterer også at arbejde målrettet mod en cirka 300 hektar stor energipark i kommunen ved Uur Hedebrug, det vil være en energipark med både sol, vind og nye perspektiver for multifunktionel arealanvendelse, fordi det er tanken, at der på forsøgsbasis også skal kunne drives landbrug på et cirka 100 hektar stort areal af solcelleområdet. 

 

Vi er i dialog med en udvikler og de har allerede præsenteret tanker om lokalt medejerskab både for naboer og virksomheder i kommunen, ligesom der også er lagt op til et grønt formidlingscenter i tilknytning til anlægget, der kan bruges af skoler og andre interesserede. Det bliver et kvantespring i den grønne omstilling for kommunen.

 

På anlægssiden glæder det os, at vi har prioriteret nye vuggestuepladser i Brande, det løser ikke udfordringerne, for vi mangler i hele kommunen, men Brande manglede i særdelseshed og derfor er det et rigtigt første skridt. 

 

Vi er rigtig glade for, at vi efter flere års diskussion frem og tilbage er nået til enighed om, at der nu afsættes 90 millioner over de kommende år til at få renoveret Engesvang og Ejstrupholm skole - det er virkelig tiltrængt og vi går i gang begge steder i 2024.

 

Sidst, men ikke mindst sætter vi 15 millioner af næste år til at arbejde videre med masterplanen for den kommunale bygningsmasse, her er et potentiale for at reducere udgifterne til bygningsdrift samtidig med, at der er store synergier på personalesiden ved at få flere samlet på administration Vest. 

 

Socialdemokratiet vil gerne takke det samlede byråd for det gode og konstruktive forhandlingsforløb.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis