Otte muligheder blev til tre

Helt som forventet blev der ikke truffet en endelig beslutning om placeringen af en nybygget skole i Brande til erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole, da børne- og undervisningsudvalget havde punktet på dagsordenen onsdag, men antallet af alternativer blev skåret ned fra otte til tre.

Centerparken, Fælleden/stadion og Præstelundskolens nuværende placering er de tre placeringsmuligheder, et enigt udvalg har bedt om at få belyst nærmere. Om det bliver disse tre alternativer, der skal arbejdes videre med, skal dog først godkendes af økonomi- og planudvalget samt det samlede byråd, men udvalgsformand Simon Vanggaard Nielsen (DF) forventer, at det er disse tre muligheder, der bliver undersøgt.

Til alle tre mulige placeringer knytter der sig en hel del spørgsmål. Således er både infrastrukturen og vandpåvirkningen et tema for dem alle, mens man for Centerparkens vedkommende desuden skal have undersøgt grundstørrelse, udearealer, muligheden for samspil med hal og foreningsliv, bibliotek og musikskole. Ydermere skal kvaliteten af de eksisterende bygninger – foruden bibliotek og musikskole er hele administrationsbygningen (det tidl. rådhus) i spil – undersøges.

Med hensyn til at ”genbruge” skolens nuværende placering skal der tages stilling til, om nogle af skolens nyere dele som for eksempel ungdomsskolen eventuelt kan genbruges, om bane 7 og tennisbanerne kan inddrages, i hvor stort omfang hallerne kan benyttes, og så er der hele spørgsmålet om genhusning under byggeriet.

En placering på Fælleden/stadionområdet udløser spørgsmål om erstatningsbaner til Brande IF, om hvad der i givet fald skal ske med klubhuset, og så er der hensynet til trafiksikkerheden, specifikt omkring den ”halve rundkørsel” ved Nordlundvejs udmunding i Brandlundvej, som benyttes af store vindmølletransporter.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019