Nordlundvej-byggeplaner bremses af klage

Den klage, som Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ikast-Brande har indgivet vedrørende lokalplanen for boligområdet på Nordlundvej vest for rideskolen, betyder, at byggeriet ikke kan komme i gang som planlagt.

Da byrådet – efter først at have nedstemt to ændringsforslag - enstemmigt havde vedtaget lokalplanen for området 3. maj, udtrykte den ene af de to indehavere af BM Invest, som står bag planerne om at opføre mere end 100 boliger på området, Jacob Brun, ellers forventning om, at byggeriet kunne komme i gang inden sommerferien, men det ser ikke ud til at blive tilfældet.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ganske vist ikke i sig selv opsættende virkning, oplyser gruppekoordinator Lillan Ebbesen fra Ikast-Brande Kommune. Det har klager over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg som udgangspunkt ikke, oplyser hun videre, men da klager (DN) i dette tilfælde specifikt har anmodet Planklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning, skal nævnet først tage stilling til dette spørgsmål, inden det behandler selve klagen.

- Det sker dog yderst sjældent, at nævnet fraviger lovens udgangspunkt, oplyser Lillian Ebbesen videre, men hvor lang tid, der går, inden Planklagenævnet træffer sin afgørelse, er uvist.

- Vi ved ikke, hvad klagenævnet vælger i denne klagesag, og vi har desværre heller ikke fået at vide, hvornår klagenævnet træffer afgørelse om opsættende virkning, lyder det fra Lillian Ebbesen.

Læs mere om sagen i næste uges udgave af Brande Bladet.

Kommentarer

Så skete det igen, DN klager over udstykning, udvikling i Brande og omegn. Det er åbenbart et must for DN at der ikke skal bygges nye boliger på Nordlundvej ved rideskolen, man klynger sig til ethvert strå for at sapotere projektet, og man undrer sig over hvad der egentlig er DNs dagsorden, der er stoppet projekter på Vestergårdsvej, Enkehøj hvor nogle forbandede flagermus skulle bevares selv om de måske var befængt med covi-19 virus, de kunne finde andre træer, i Klovborg måtte en bager flytte til an anden by, da man ikke, iflg. DN kunne udvidde fabrikken i Klovborg, man kunne blive ved, og man spørger sig selv, hvad  vil DN, ophøje sig selv over almindelig lov, eller stoppe al udvikling i Ikast-Brande, det er nok begge dele og man taber i den grad sympati for denne forening der slet ikke kan se det logiske i at tingene skal hænge sammen også økonomisk, og at byerne skal udvikles og udbygges. DN burde være en forening vi så op til, men som udviklinger er, er det en forening vi ser ned på.

På Nordlundvej er der mange intereserede i grundene der kommer udefra og vil flytte til Brande, dette tæller heller ikke i positiv retning for vores diktatoriske og eguistiske DN.

Når man tænker på al den negative omtale der har været omkring nordlundvej-projeketet, tænker man at den bliver en umulig opgave at udstykke grunde hele vejen syd om Brande. Hvordan pasifiseres de utrolig negative og eguistiske holdninger i DN.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023