Mistro og bekymring i Drantum

En kreds af vindmøllemodstandere i landsbyen har taget kontakt til Isenvad for at få gode råd

Egentlig skulle onsdagens møde i Drantum Forsamlingshus bare handle om naboer til vindmøllers mulighederne for at få erstatning for værditab, men mødet kom også til at handle om en hel masse andet. F.eks. de nærmeste naboers bekymring over møllens påvirkning på omgivelserne og mulighederne for at sælge deres huse/ejendomme i fremtiden.

Ca. 25 borgere var mødt op til mødet, der var en opfølger på borgermødet samme sted 2 uger tidligere, hvor Ikast-Brande Kommune orienterede om lokalplanforslaget.

Forretningsfører for Uhre Windpower, der i samarbejde med Siemens Wind Power står for opsætningen og driften af møllen, Per Bjerke Hansen, orienterede om baggrunden for udskiftningen af møllen, der med undtagelse af nogle få dage i november reelt har været ude af drift siden september sidste år p.g.a. kortslutninger. Reelt står man derfor med 2 muligheder: Enten at reparere den eksisterende mølle eller at udskifte den med en ny og større, og her har Siemens og vindmøllelauget altså valgt den sidste model, der kræver en ny lokalplan for området.

Det gør man bl.a. fordi den eksisterende (p.t. defekte) mølle er en prototype, som skal have udskiftet flere vitale dele for at kunne godkendes til videre drift.

Beregningerne i VVM-redegørelsen har taget udgangspunkt i et ”worst case-scenarie” med en mølle på de maksimale 189 meter, 9 meter højere end den planlagte mølle. For et par af de nærmeste naboer ville det medføre en forøgelse af støjen med 2,2 – 2,7 dB, hvilket fik den ene af de pågældende, Claus H. Jensen, til at lufte sin mistillid til de foretagne støjmålinger.

Claus H. Jensen undrede sig bl.a. over, at Siemens havde haft egne støjmålere på stedet umiddelbart forud for den uvildige støjmåling.

Afslutningsvis oplyste Claus H. Jensen, at han sammen med Oliver Bach og Bernt Jepsen dels har taget kontakt til det advokatfirma, der har hjulpet borgerne i Isenvad med at udarbejde deres høringssvar, dels til en repræsentant for Isenvad-borgerne, der er inviteret til at orientere om, hvad de har foretaget sig for at få stoppet vindmølleplanerne på Københavnerheden udenfor byen.

Al anden vindmølleplanlægning i Ikast-Brande Kommune er i øvrigt stillet i bero frem til 1. februar 2017.

Læs mere i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020