Kartoffelmelsfusion vedtaget

AKS-formand Peter C. Petersen (t.v.) er konstitueret som formand for de fusionerede kartoffelmelsfabrikkers bestyrelse med AKM-formand Martin Arvad (t.h.) som næstformand (foto: AKD).

Andelshaverne i Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) og Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) har vedtaget at fusionere de to virksomheder til én under navnet Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark (AKD).

De to kartoffelmelsfabrikker i henholdsvis Brande og Toftlund afholdt torsdag ekstraordinære generalforsamlinger med ét punkt på dagsordenen: En afstemning om fusion mellem de to fabrikker.

Bestyrelserne har i længere tid undersøgt mulighederne for et tæt og forpligtende samarbejde mellem AKM og AKS, et arbejde der resulterede i, at der d. 25. januar blev offentliggjort et forslag om fusion.

For at gennemføre sammenlægningen skulle der være to tredjedeles flertal blandt de fremmødte andelshavere på generalforsamlingerne.

- Og det flertal var der heldigvis på begge fabrikker, konstaterer en tilfreds AKS-formand, Peter C. Petersen.

- Vi er en branche med et usædvanligt tæt og velfungerende andelsdemokrati, og vi er vant til et stort fremmøde på vores generalforsamlinger og avlermøder. Men vi blev alligevel positivt overraskede over, hvor mange andelshavere der valgte at møde op for at høre om fusionsplanerne og give deres mening til kende, erkender han.

Både økonomi og følelser på spil

Begge generalforsamlinger bød på en lang og livlig debat. I følge AKM’s bestyrelsesformand, Martin Arvad, har andelshaverne i det hele taget stillet mange gode spørgsmål – også kritiske – til bestyrelserne i processen op til vedtagelsen.

- Man skal huske, at vi som andelshavere bliver stadigt mere økonomisk afhængige af vores kartoffelavl. Derfor er det vigtigt, at avlerne både har et godt kendskab til fusionen, og at de har tillid til, at bestyrelsernes forslag fremtidssikrer fabrikkerne bedst muligt. Det er dét, der i sidste ende skal sikre og styrke bundlinjen for avlerne.

- Desuden er både AKM og AKS traditionsrige andelsselskaber, som gennem generationer har betydet meget for engagerede kartoffelavlere i deres lokalområder. Så der er både følelser og økonomi i beslutningen om fusion, forklarer Martin Arvad.

Godt tidspunkt

Det har selvsagt været en omfattende opgave at få skabt en fusionsaftale, der er god og fair for begge parter. Peter C. Petersen konstaterer, at der nu ligger en endnu større og meget spændende opgave foran både bestyrelser og ansatte: At starte processen med at gennemføre fusionsaftalen og samkøre de to fabrikkers produktion og administration.

Martin Arvad og Peter C. Petersen er enige om, at udgangspunktet og tidspunktet for en fusion er særdeles godt.

- Vi har nogle af verdens dygtigste og mest effektive kartoffelavlere, to af verdens mest moderne kartoffelmelsfabrikker, og vi oplever stor og stigende efterspørgsel efter vores produkter på det globale fødevaremarked. Med fusionen kan vi i fællesskab stå bedst muligt rustet til kommende udfordringer og dermed fastholde den positive udvikling for andelshaverne, slutter Peter C. Petersen.

Det nye selskabs bestyrelse vil blive valgt på AKD’s første ordinære generalforsamling i juni 2022. Indtil da vil bestyrelsen bestå af alle bestyrelsesmedlemmerne fra AKM og AKS.

Peter C. Petersen er konstitueret som formand med Martin Arvad som næstformand i den midlertidige bestyrelse.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul