Hvordan bevarer vi Kernehuset og skolen?

Ca. 110 var mødt op, da der søndag eftermiddag blev holdt borgermøde i cafeteriet i Blåhøj Hallen i anledning af planerne om at lukke Blåhøj Skole og Kernehuset.

Beboerforeningens formand, Lotte Hansen, bød velkommen og takkede for opbakningen i håbet om en god og konstruktiv dialog. En anden Lotte med efternavnet Stoltenborg var eneste tilstedeværende byrådspolitiker.

Med udgangspunkt i dagsorden fra byrådsmødet marts 2019 og et brev sendt fra sognepræst Karin Engmarksgaard, som var forhindret i at komme, var ordet frit.

På mødet kom følgende ideer og udsagn frem:

- Udvidelse af skoledistriktet for at få flere børn til skolen.

- Kan vi formidle flere positive historier og komme ud med fortællingerne om hvor godt det er at bo i byerne og alle de goder, der er ved at bo i et lille lokalsamfund. Flere fortalte om, hvor godt de var blevet taget i mod.

- Vi skal tale skolen op - ikke ned. Skolen er i top i kommunen hvad angår trivsel. Det var en succes med Ordpatruljen for læseudfordrede børn. Mere af det. Byrådet var i 2018 på besøg og var meget begejstret for det, de oplevede.

- Der skal en bedre platform til kommunikation mellem skole og forældre, f.eks. så information bliver samlet for børnehaven og skolen. En bedre hjemmeside for skolen, som ikke er så svær at gennemskue.

- Synligt sammenhold i byen med fællesspisning, arbejdsdage og større opbakning!

- Kan man enten lukke Kernehuset og få børnene over i Lystersminde Puljeordning eller omvendt? I hvert fald bede kommunen om nogle tal for de to muligheder. Er det muligt at outsource kommunal pasning til et privattilbud som Lystersminde?

- Italesætte at en afvikling af skole også vil blive en afvikling af lokalsamfundet med de bekostninger, det vil give. En ny ”Hampen-situation”.

- Mere fokus på udviklingsvisioner for Blåhøj. Som de også har gjort i Uhre. Og tro på at med udviklingen i Brande (Tårnet) bliver der også brug for grunde og huse i Blåhøj. De sidste solgte huse i Blåhøj er købt af børnefamilier/unge mennesker. Vi har også den billige varme.

- Vi ligger på kommunegrænsen, og det er jo en reel mulighed, at med skolelukning flytter forældre børnene til Filskov eller Sdr. Omme og ikke til Brande. Turen til Brande med offentlig transport vil være lang for de yngste børn. Der er ikke tilsyn i busserne. Ikke trygt!

- I Brande sendes børn til Ikast for at få dagplejeplads/vuggestueplads. Hvorfor ikke sende dem til Blåhøj? Vi har plads!

- Vi kunne måske bygge et specialtilbud op i skoleregi - en specialisering, så børn ikke behøver at transporteres til Ejstrupholm, Nørre Snede eller Bording. Vi modtager også børn fra Brande, som skal i et mindre tilbud, som vi kan give.

- Vi skal promovere Blåhøj Skole på, at vi har de små klasser og det gode skoletilbud.

- Kan borgerne byde ind på praktiske opgaver på skolen, så det ikke går udover driften? Slå græs, arbejdsdage m.m. I stil med det vi gør med halrengøringen?

- Kommunens visionsmål 2018-2025, hvor børn og unge er i centrum, stemmer ikke overens med at lukke en skole og på sigt et lokalsamfund ned. Der står også, at der skal være liv i HELE kommunen.

- Tag fat i politikerne, hvor I kommer, og fortæl dem om sagen: Hvorfor skal vi bevare Kernehuset og skolen? Hvorfor det er vigtigt at udvikle samfundet herude?

- De forskellige foreninger i Blåhøj skal byde ind, og borgerne skal bakke op. Også mere end det sker på nuværende tidspunkt.

- Der er fundet ny mand til at overtage byens hjemmeside, så der skal bydes ind med alt muligt, så der skabes en spændende hjemmeside.

- Der skal laves et udvalg, som først og fremmest skal arbejde på udvikling af Blåhøj. Beboerforeningen har brug for folk, som kan lave læserbreve, opslag o.l. Bruge politisk netværk og italesætte på politisk plan.

- Byrådet skal inviteres til borgermøde lige efter sommerferien i Blåhøj.

På mødet var der også snak omkring de udregninger, kommunen har fremlagt. Der er nogle forkerte tal. Der er ikke medregnet, at børnene også koster at have i skole i Brande. Er der overhovedet plads på Dalgasskolen? Skal der ekstra spor til? Hvordan vil lærerressourcerne blive? Er det reelt et bedre eller ringere skoletilbud, der gives Blåhøj børn, hvis de skal til Brande?

Der blev opfordret til at møde op til aftenens byrådsmøde på rådhuset i Ikast. Byrådsmødet starter kl. 18.30.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023