Fremtidens fundament II

”Kommunens væsentlige ressource i fremtiden er børn og unge, og forældrene er den vigtigste aktør.” – citat fra Ikast-Brande Kommunes visionspapir 2018-2025.

Den 28. august havde Børne- og Undervisningsudvalget møde, hvor de bl.a. andet skulle lave et beslutningsgrundlag vedrørende fremtiden for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj. Mødet var selvfølgelig ventet med spænding fra os her i Blåhøj.

Når man så læser det beslutningsgrundlag, der lægges op til, at byrådet skal tage stilling til, er det interessant læsning. Især fordi man jo er spændt på, hvilken påvirkning læserbreve, borgermøde og høringen har haft på udvalgtes indstilling.

Tager man de negative briller på, når man læser referatet fra mødet, kan man hæfte sig ved sætningen: ”Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar skal et af de tre scenarier vedtages”. Dette kunne tolkes som om, at udvalget ikke har flyttet sig, og at nogle af de forslag, der kom på borgermødet og i høringssvarene, ikke tages med som scenarier. Jeg håber, at byrådet forholder sig til det. Det kan de gøre ved at bruge tid til at læse de mange høringssvar igennem. Dette skal ikke lyde som en belæring, men en opmuntring.

Nærlæser man høringssvarene, vil man bl.a. møde opfordringer til at se på helheden i forhold til Blåhøj og ikke kun pasningstilbud. I nogle af høringssvarene bliver der også efterlyst, at de besparelser, der hævdes at komme, regnes efter. Der bruges meget lidt plads på referatet til den del. Det kunne efterlade et indtryk af usikkerhed omkring beslutningsgrundlagets økonomiske del er reel nok. Dette vil i sidste ende kunne påvirke tilliden til udvalgets objektivitet i denne sag. Endnu en gang en opmuntring til byrådet om at læse høringssvarene igennem.

Det er godt at læse, at udvalget anbefaler at skolen fortsætter. Det er også forståeligt, at man vil have, at byrådet tager en principbeslutning om at et elevtal, der er under 75 udløser forskellige handlinger. Man kunne måske ønske sig, at grænsen var lavere for at sikre Blåhøj noget tid at arbejde med at vende udviklingen. Man ville så også bedre kunne se, om prognoserne bliver ved med at være negative. Vi hæfter os ved, at status/dialog skal køres med skolebestyrelsen ved Dalgas/Blåhøj skolen. Her kunne man måske overveje at indføre en styrket dialog med forældre/beboere i Blåhøj. Hvilket der også blev lagt op til på beboermødet. Det er klart, at lukningen af Kernehuset ikke er med til at give gode vilkår for at vende udviklingen. Især når tiden til at få et privat pasningstilbud op og stå skal ske inden 3½ måned.

For at vende tilbage til overskriften, så håber vi, at vores børn og unge ikke bliver tabere i denne sag. At Blåhøj ikke starter sin rejse mod at blive lukket ned som landsby.

Kære byråd, tænk jer om og husk nu at sæt jer ind i de gode høringssvar. Har også lyst til at sige tak til jer for, at I bruger tid og energi på at lede vores kommune.

 

Morten Patrzalek

Præst

Betania Kirkecenter, Blåhøj

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020