Fremtidens fundament

Af Morten Patrzalek, præst ved Betania Kirkecenter, Blåhøj.

”Kommunens væsentlige ressource i fremtiden er børn og unge, og forældrene er den vigtigste aktør.” – citat fra Ikast-Brande Kommunes visionspapir 2018-2025.

Betania Kirkecenter er en frikirke, hvis målsætning blandt andet er at skabe rummende og favnende fællesskaber. Kirkecentret er hjemsted for en børne- og ungdomsforening, der har forskellige tilbud til børn og unge i området.  Der er et klub-tilbud, som udelukkende har et socialt sigte. Der er også, spejder (Royal Rangers), teenage-, ungdoms- samt børnearbejde. Hertil kommer rige muligheder for fællesskaber for mennesker i alle aldre. Fællesskaber som baserer sig på værdier om, at mennesket har værdi i sig selv, at enhver er velkommen, uanset hvad livet har budt den enkelte. Kirken deler kommunens syn på at børn og unge samt deres forældre er fremtiden.

Som kirke har vi gennem de sidste 20 år oplevet et styrket samarbejde med Blåhøj Skole og Beboerforeningen i Blåhøj. Næsten alle eleverne i skolen kender Børne- og ungdomsforeningen gennem dens tilbud.

Desuden arbejder kirken sammen med Beboerforeningen omkring flere arrangementer, blandt andet den årlige fastelavnsfest, som foregår i Blåhøj Hallen med omkring 300 deltagere. Her er der deltagere fra alle generationer.

Da Beboerforeningen fik bygget en legeplads med tilhørende bålhytte for nyligt var det med frivilligt engagement fra Betania Kirkecenter. Legepladsen og bålhytten er med til at skabe gode rammer omkring det lokale liv. Bålhytten og legepladsen har for nyligt været benyttet til et Sankt Hans arrangement med ca. 300 deltagere i alle aldre fra byen.

På borgermødet i Blåhøj onsdag d. 14. august kom det frem, at det at Blåhøj har en skole og et pasningstilbud, sammen med det øvrige lokale liv er vigtigt for at det fortsat skal være attraktivt at flytte til vores område som børnefamilie. Vi ser med bekymring på områdets fremtid, hvis skolen og kernehuset lukker. Hallen og Multihuset vil derved blive benyttet mindre og den rige tilgang til vores egne tilbud, som vi nu oplever, svinder ind. Vi undrer os også over, at kommunen i sit visionspapir ser forældre som aktører men alligevel som byråd diskuterer om der skal være en høring. Dog blev der på borgermødet inviteret til at vi arbejder mod udvikling i Blåhøj. Det ville passe med visionen om ”Liv i hele kommunen”. En vision som flere af politikerne nævnte på borgermødet.

Betania Kirkecenter sætter pris på den gode ånd, som vi oplever i samarbejdet med Blåhøj Skole, Blåhøj Kirke, Beboerforeningen og ønsker fortsat at være med til at skabe rammer for rummende og favnende tilbud til børn og unge i vores område. Vi ønsker at være en del af den udvikling som vi tror, kommer til at ske på egnen. Ikke kun i Brande men også i Blåhøj.

På borgermødet blev der spurgt ind til om byrådet skal tro på prognoser der er baseret på skøn. Jeg oplevede en vilje blandt politikerne til at komme tvivlen ved prognoserne og de økonomiske beregninger Blåhøj til gode. Det kan vi kun tilslutte os. Hold fast i det.

Samtidig vil vi også opmuntre byrådet til at turde tro på, at vi i fællesskab kan være med til at gøre prognoserne til skamme og skabe en god udvikling i fællesskab i Blåhøj. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 21 jan.

  Foreningen NORDEN 70 år / Vintermøde

  Sted: Vandrerhjemmet
  Arrangør: Foreningen NORDEN (Se annonce i Brande Bladet uge 2)

 • 21 jan.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 22 jan.

  Generalforsamling og filmforedrag

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Brande Havekreds (Se annonce i Brande Bladet uge 1)

 • 22 jan.

  Generalforsamling

  Sted: Klublokalet, Elme Alle 2b, Brande
  Arrangør: Brande Taekwondo Klub (Se annonce i Brande Bladet uge 3)

 • 23 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019