FOA-formand genvalgt

Marianne Højlund Christensen

- Danmark er et rigt land, og det går godt med økonomien, sagde den genvalgte formand for FOA Herning, Marianne Højlund Christensen (bill.).

- Men hvor er viljen til at prioritere velfærd og stoppe besparelser i kommuner og regionen, lød hendes spørgsmål til tilhørerne.

- Det undrer FOA, at regeringen ikke tager fat om problemerne i forhold til dårlige normeringer, meningsløse dokumentationer med videre.

Omkring 240 FOA-medlemmer deltog i aftes i den årlige generalforsamling i FOA Herning, som traditionen tro blev afviklet i Herning Kongrescenter.

De fremmødte fik en status på 2018, hvor overenskomstforhandlingerne havde fyldt rigtig meget. Risikoen for storkonflikt havde givet udslag i flere medlemmer til FOA Herning, som dækker Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner. Ledighedstallet i FOA Herning er i øjeblikket rekordlavt. Den 1. februar 2019 var 139 FOA Herning medlemmer ledighedsberørte. Det svarer til en ledighedsprocent på 2,8%. Omregnes deres ledighed til fuldtid, svarer det til 109 fuldtidsledige.

Marianne Højlund Christensen lagde vægt på i sin beretning, at Danmark er et rigt land, og at det derfor kan undre, hvorfor besparelserne i kommuner og region fortsætter. Er der givet for mange skattelettelser? Har nedsmeltningen af Skat givet alt for få penge i statskassen? Er den politiske vilje til at prioritere velfærden ikke til stede på Christiansborg? Forsikringsselskabet Tryg lancerer nu forsikringer på velfærd? Hvor ender det hele henne?

Stress og sygefravær

Et andet fokusområde for FOA er stress på arbejdspladsen. Fakta er, at alt for mange af bliver syge af for dårlige arbejdsvilkår. Der er alt for mange meningsløse regler om dokumentation, dårlige normeringer og konstante forandringer, som påvirker folk negativt på arbejdspladserne. Marianne Højlund Christensen slog fast, at besparelsesrunder endnu ikke har ført til bedre kernevelfærd for borgerne. Hun er også alvorlig bange for, at såfremt regionerne nedlægges, bliver det endnu et eksempel på dårlige omstruktureringer, der ikke giver flere penge til patienter og handicappedes pleje og omsorg.

FOA Hernings 3 kommuner har øget fokus på langtidssygefraværet. Et parameter til at reducere sygefraværet på fra kommunernes side er hurtige opsigelse af for eksempel stress-ramte. Efter 22 uger revurderes retten til sygedagpenge. Er der ikke forlængelsesmuligheder, overgår den sygemeldte til jobafklaring og ressourceforløbsydelse.

Senest har Herning Kommune spillet ud med et forslag: ”Fremskudt socialfaglig vurdering ved indgangen til sygedagpenge”. Det er et forslag, som vækker bekymring hos FOA Herning formand, når man kan læse i indstillingen: ”Der kan være risiko for, at vi kan møde modstand fra læger, A-kasser og arbejdsgivere, da vi, i nogle sager, vil give et afslag på retten til sygedagpenge allerede ved indgangen til sygedagpenge”.

Marianne Højlund Christensen sluttede sin beretning med at opfordre medlemmerne til at sætte hælene i. Vi skal protestere højlydt over de fortsatte forringelser i den skattebetalte velfærd. Vi skal markere, at vi ikke længere kan stå inde for den hjælp, vi yder til børn, ældre, handicappede og syge medborgere i Danmark. Vi skal stå sammen for at få et godt arbejdsliv – men også et godt seniorliv. For sammen er vi stærke og sammen gør vi forskellen.

FOAs forbundsformand Mona Striib var gæstetaler på generalforsamlingen og sluttede aftenen med et spændende indlæg om FOAs visioner og holdninger til værdig velfærd og værdig tilbagetrækningsalder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020