Fjernvarmen i 2022

Henrik Kraglund

Af Henrik Kraglund, formand for Brande Fjernvarme

Energipriserne er nærmest eksploderet i 2021. Olie, benzin, gas/naturgas og el har alle foretaget tigerspring i årets løb. Det har også ramt Brande Fjernvarme som en hammer. Vi har i november i forhold til januar betalt langt mere end dobbelt så meget for strømmen – steget med 170 % - og mere end 4 gange så meget for naturgassen – steget med 325 %. Og alene i denne december-uge er prisen på naturgas steget med yderligere 30 %, kan vi læse i aviserne. Det luner de sig nok over i Rusland. Heldigvis er de afgifter, som skal betales ud over brændselspriserne (transmissionstarif, systemtarif, elafgift, distributionstarif, nødforsyningstarif, CO2-afgift, Nox-afgift og administrationsbidrag (!)) stort set alle faste beløb, men alligevel….!

Brande Fjernvarme (BF) er dog i den heldige situation, at vi har flere strenge at spille på. Her spiller værkets flisanlæg en afgørende rolle, fordi godt og vel halvdelen af fjernvarmen produceres ved anvendelse af flis, hvor flisprisen har været nogenlunde konstant og vil være det hele 2022 og 2023.

Men vi kan ikke undgå at måtte sætte prisen op i 2022. Og vi har selvfølgelig set skræk-scenarierne fra andre værker, hvor prisstigninger på mere end 600 kr./md. er varslet.

I Brande vil prisen for et ”standardhus” stige med 270 kr./md. svarende til en prisstigning på 25,5 %. Prisen er i år (2021) på 12.701 kr. og stiger til 15.941 kr. i 2022.

Prisen for det variable forbrug stiger fra 3,88 kr./KWh til 6,56 kr./KWh, så her er et incitament til at spare på varmen ved enten at skrue ned eller efterisolere boligen.

Prisen pr. kvadratmeter – areal-betalingen - ændres også, nemlig fra den nuværende pris på 37,50 kr./m2 til 25,- kr./m2. Det vil mange glæde sig over, for det er jo til direkte fordel for samtlige fjernvarmeforbrugere fra årets første dag! For ”standardhuset” på 130 m2 betyder det en årlig besparelse på 1.625 kr.

Udrulning

BF har fuld gang i udrulningen af fjernvarme, hvilket stort set rammer alle i Brande. Vi skynder os alt, hvad vi kan og håber på forståelse for de opståede besværligheder. Men det bliver godt. Og interessen for fjernvarme er heldigvis enorm, hvilket forpligter BF til en hurtig indsats.

Naturgas er blevet et ”fy-ord” som et såkaldt sort brændsel, hvor elektricitet er blevet det nye mantra. Vi bliver jo alle tvunget til at anvende el i et stigende omfang. Det tog BF højde for, da vi fik installeret vores naturgasdrevne varmepumpe, som dengang blev forberedt til produktion ved anvendelse af el. Denne ombygning finder sted i løbet af foråret.

2022 er selvfølgelig præget af usikkerhed omkring de kommende energipriser og politikernes ageren. Men BF er jo i den situation, at det som forbrugerejet selskab som bekendt alene har til opgave at skaffe billigst mulig fjernvarme til ejerne/forbrugerne. Værket er jo underlagt ”hvile-i-sig-selv-princippet og må ikke tjene penge, så fokus er krystalklart. Og øjnene er stift rettet mod den pålagte opgave. Det skal ejerne/forbrugerne holde øje med og svinge krabasken, hvis ikke værket gør det godt nok!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022