BioMar skruer op for forventningerne

Siden foråret har der været gang i udvidelsen af BioMars fabrik i Brande, der, når den er færdig, vil gøre fabrikken til BioMars største, laksemarkederne fraregnet.

I forbindelse med sidste uges offentliggørelse af halvårsrapporten valgte fiskefoderproducenten BioMar at opskrive forventningerne til årets omsætning med en halv milliard kroner til i alt 10,8 milliarder. Samtidig hæves forventningerne til resultatet før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) med 50 millioner.

Det har BioMar valgt at gøre på trods af et første halvår, der kun på grund af særlige forhold har været marginalt bedre end 1. halvår 2018. Omsætningen voksede ganske vist med 5,7 % til 4,65 mia., men en del af stigningen (ca. 40 mio.) kan henføres til positiv udvikling i valutakurserne. Samtidig skyldes det meste af halvårets fremgang i resultatet efter skat fra 115 til 151 mio. kr. en regnskabsteknisk indtægt på 29 mio. i forbindelse med BioMars overtagelse af de resterende 50 % af aktierne i den hidtil delvist ejede chilenske fodervirksomhed Alitec Pargua.

BioMars laksedivision har tabt terræn i Norge, hvor effekten af en række tilpasninger dog nu så småt begynder at slå igennem. Ligeledes har afsætningen i Tyrkiet været under pres, men tilbagegangen modsvares i væsentligt omfang af fremgang i både Chile og Skotland.

Produktionskapaciteten i Ecuador står foran en yderligere udvidelse, mens opførelsen af en ny fabrik i nærheden af Shanghai er løbet ind i flere forsinkelser. Forventningen er, at den bliver klar til ibrugtagning inden årets udgang, mens den ekstra produktionslinje i Ecuador ligesom en ny fabrik i Tasmanien forventes klar i starten af 2020.

Også på virksomhedens fabrik i Brande er der fuld gang i udvidelsesplanerne. Her investerer BioMar ca. 90 mio. kr. i en ny produktionslinje, som, når den er klar inden årets udgang, vil gøre fabrikken til BioMars største, laksemarkederne fraregnet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019