Bevar den midtjyske natur

Gennem 150 år har dygtige forstfolk været den drivende kraft i at opbygge den helt unikke og afvekslende natur, vi har i Midtjylland: Heder, skove, moser, vandhuller, søer, åbne arealer og dyrkede arealer. Alt i en smuk mosaik.

Nu vil man (regeringen) for statens penge (dine og mine) omdanne bl.a. Harrild Hede til noget, ingen ved hvad er. Et ”forsøg” kalder man det bl.a. med græssende vilde tamdyr og 33 km hegn. Og 10 af den slags rundt om i landet.

Tiltag der på sigt vil forringe hele området både af udseende og for de mange, der bruger området. Sammen med ca. 250 andre var jeg på Harrild Hede d. 10. november for at høre, hvad det går ud på. Skovens folk forelagde projektet. Men det var nemt at spotte, at den ide ikke var fostret af dem. Lea Wermelin opremsede så nogle udenadlærte påstande, der ikke er ret meget hold i. Mange tilstedeværende fagfolk rystede på hovedet.

I fb-gruppen "Bevar de danske skove" kan man finde flere indlæg, der bekræfter min påstand.

Mangfoldigheden af organismer lige fra kronvildt til encellede arter kan næppe være bedre, end den er i dette område. De store græssende dyr hører hjemme på Argentinas pampas eller de russisk-asiatiske stepper.

75.000 hektar skov vil man lade "rådne op" med to resultater: 1) CO2-regnskabet vil forringes med 1½ millioner tons(!) i forhold til produktiv skov. Hovsa! "Lev med det!" 2) Driftstabet vil være på den anden side af 10 mia. - projektet for de ti såkaldte "naturparker" vil være 900 millioner i anlæg. De penge kunne vi godt bruge til f.eks. skoler og ældrepleje.

Træ, der bruges til bygning og møbler, binder CO2 - og hvis vi ikke bruger af vores danske træ, skal det jo importeres (transport og mere CO2).

På den nordlige halvkugle er der nåletræ nok - tilvæksten er større end forbruget - tænk på Canada- Rusland, Sibirien, Østeuropa og "lille" Skandinavien.

Det er kun i de tropiske regnskove, der hugges for meget træ uden at genplante.

Går hånd i hånd

Lige i nærheden har vi et godt eksempel på, at skovdrift og natur går hånd i hånd: Nedergaard Skov, der ejes af Rørbækgaard. Her ser man et veldrevet skovbrug og masser af natur. Der er også plads til små hjørner med døde træer vandhuller og små stumper hede, alt i en smuk forening.

Dele af Harrild Hede er i øvrigt fredet. Som jeg forstod ville man nok ophæve/ændre denne fredning! "Så gør vi bare det!"

Hvad kan du og jeg gøre? Tilslutte dig den åbne fb-gruppe "Bevar de danske skove" samt underskrive borgerforslaget om ændring af lov 229, der blev hastebehandlet 3. juni og vedtaget med et snævert flertal.

Et forsøg, som alm borgere ikke vil ha´ til 12-14 mia.! Nu snakker man om besparelse alle de steder, hvor det gælder service til borgerne. Lev med DET!

Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Stop så dyre tåbelige forsøg, som det store flertal ikke ønsker.

 

Hans Kjeldsen

Rosendalsvej 4,2,3

Nr. Snede

Kommentarer

Det kræver et robust humør at navigere i den nævnte Facebookgruppe.
Både navnet på gruppen og medlemmernes indslag giver indtryk af, at dommedag er nær for både de danske skove og klimaet. Det er heldigvis ikke rigtigt. For det første er urørt skov ikke det samme som at skoven fældes. For det andet vil arealet af urørt skov højst nå op på 10% af det nuværende samlede skovareal - når det altså er fuldt implementeret i løbet af de næste 10 år. Hvis panikken indfinder sig efter et besøg på Facebook, så kan man beroliges ved at læse hvad Skovforeningen oplyser på deres faktaark: de næste 130-150 år vil den urørte skov fortsat optage mere CO2 end den frigiver. Så der er heldigvis masser af god tid til at plante ny skov.

Jeg er helt enig i Nedergård Skovs fortræffeligheder - og jeg føler mig ikke det mindste begrænset af de mange indhegninger med kreaturer, heste, mufloner og vildsvin. Den naturnære skovdrift, fokus på biodiversitet og fokus på principperne i FNs klimamål. Men jeg noterer mig også at Rørbækgård har etableret et skovråd med kompetente medlemmer, hvoraf ikke alle er "skovfolk".

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022