Beslutning om udstykning af Stampen 10 udsat

Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg skulle på sit møde tirsdag tage stilling til, om man ville gå med til at ændre plangrundlaget for et areal på ca. 10.000 kvadratmeter af ejendommen Stampen 10, så det blev muligt for ejeren at udstykke byggegrunde.

Forvaltningens indstilling var, at der skulle gives afslag på ansøgningen fra ejendommens ejer, Flemming Risvig Pedersen, men udvalget valgte en anden løsning: Sagen blev udsat til senere behandling med henblik på, at forvaltningen udarbejder et kortbilag, som muliggør det ønskede, dog således at området udstrækkes, så der sikres en sammenhængende afgrænsning af området.

Når det er på plads, skal der indsendes kortmateriale til Miljøstyrelsen med henblik på en stillingtagen til åbeskyttelseslinjen.

Inden sagen forelægges udvalget igen, skal ansøger desuden redegøre nærmere for den påtænkte anvendelse.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen