Beholder erstatter bassiner

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune.

Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM) har fået landzonetilladelse til at opføre en beholder til vaskevand ved siden af de eksisterende laguner på Dørslundvej. Beholderen skal erstatte to bassiner på Borupvej.

Beholderen får en størrelse på 5.000 kubikmeter. Bunden bliver kegleformet med en hældning på en meter, og elementerne, der udgør beholderens sider, graves 1,3 meter ned. Samlet set graves der således 2,3 meter ned, og der skubbes jord omkring beholderen i ca. 1,2 meters højde, så der vil være ca. 2,5 meter element synligt. Der skal lægges en grøn overdækning på beholderen for at undgå blade m.v. i den.

Beholderen placeres i tilknytning til eksisterende laguner, og er omkranset af eksisterende skovbevoksning.

Beholderen kommer til at ligge godt 400 meter nord-nordøst for nærmeste nabobeboelse, men i kraft af, at beholderen kun skal stikke ca. 2,5 meter op samt den afskærmende beplantning, vurderer Ikast-Brande Kommune, at beholderen ikke umiddelbart vil være synlig for de nærmeste nabobeboelser.

På den baggrund, og fordi beholderen bliver placeret ved siden af de eksisterende laguner, har kommunen skønnet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne, samt at ikke andre end AKM har partsstatus i sagen.

Landzonetilladelsen er gjort betinget af, at beholderen fjernes uden udgifter for det offentlige senest et år efter, at den ikke længere anvendes som ansøgt, og at lokaliteten efterfølgende reetableres til samme anvendelse, som før beholderen blev opført.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul