Bagsiden af medaljen

Ikast-Brande Kommune har igen planer om at opsætte en vindmølle i Sandfeld-området, efter to gange at måtte opgive området pga. lokal modstand og nedlagt veto fra Herning Kommune.

Sidste gang man skrinlagde projektet, blev området erklæret uegnet til vindmølleområde, og man ville derfor ikke arbejde videre med det ansøgte projekt. Begrundelsen for denne beslutning var jfr. referat af byrådsmøde mandag d. 17. november 2014, sagsnr. 5, åben 2014/14985, citat: ”Teknisk Område vurderer på baggrund af tidligere analyser og besigtigelser, at det ansøgte vindmølleområde ved Sandfeld ikke bør indgå i den videre planlægning. Det vurderes, at vindmøllerne vil få en væsentlig påvirkning på de mange nabobeboelser, der ligger i direkte tilknytning til vindmølleområdet. Desuden vil der være en væsentlig visuel påvirkning af det større uforstyrrede landskab både i Ikast-Brande Kommune og især i Herning Kommune. Møllerne vil også påvirke det særlig værdifulde naturområde Grønmose, som ligger lige nord for det ansøgte vindmølleområde”.

Det nye projekt har samme geografiske placering både i forhold til naboer, Det Større Uforstyrrede Landskab samt det særlige værdifulde naturområde, dog er der denne gang tale om en mølle på 197 meter i stedet for fem møller på 150 meter. Den nye mølle vil give en endnu større negativ påvirkning på både naboer, Det Større Uforstyrrede Landskab samt det særlige værdifulde naturområde.

Hvordan kan administrationen 6-7 år senere starte ny vindmølleplanlægning i området, når området reelt allerede én gang er erklæret uegnet som vindmølleområde?

En til lejligheden passende formulering?

Jeg har anmodet administrationen om at begrunde tilsidesættelsen af den vurdering, der førte til byrådets beslutning af d. 17. november 2014 om ikke at arbejde videre med det ansøgte vindmølleområde ved Sandfeld. Administrationen har ikke svaret, heller ikke selvom jeg to gange har rykket for et svar. Hvorfor vil man ikke svare på min henvendelse?

Kan det tænkes, at der slet ikke findes en faglig begrundelse, men at administrationen i sagsfremstillingen til byrådet blot fandt på en til lejligheden passende formulering, da den forud for beslutningen om at igangsætte ny planlægning af vindmølleområde ved Sandfeld i sagsfremstillingen til byrådet i juni i år skrev, citat: ”Teknik og Miljø vurderer, at området som udgangspunkt er velegnet til opsætning af vindmøller, da det er et tyndtbefolket område i kommunen, og fordi der tages hensyn til de omgivende landskabelige samt miljø- og naturmæssige interesser”.

Det fremstår mildt sagt usagligt, når administrationen blot med et pennestrøg kan tilsidesætte tidligere faglige begrundelser for at imødekomme vindmølleprojektmagere i kapløbet om endnu en medalje på bekostning af borgere, natur og Det Større Uforstyrrede Landskab.

Hanne Binderup Jacobsen

Vistelhøjvej 5

Kibæk

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023