Al magt til Ikast-Bording!

Kommentar af Mikael Lund, journalist på Brande Bladet.

Når vi tager hul på det nye år, er det præcis 15 år siden, den seneste kommunalreform trådte i kraft. 271 kommuner blev til 98, og Brande blev sammen med Nr. Snede og Ikast kommuner til Ikast-Brande Kommune.

Som mange givetvis vil kunne huske, fik den sammenlagte/-bragte kommune en tumultarisk start, da Carsten Kissmeyer (V), Evald Asp Sørensen (A) og Vibeke Birk (C) efter sammenlægningsvalget i 2005 skyndte sig at lave en konstituering, inden Fælleslistens bykonge fra Brande, Preben Christensen, nåede til Ikast med næsten en tredjedel af de afgivne stemmer i ryggen – ja, han havde sågar fået flere personlige stemmer i Ikast end Venstres borgmester, Carsten Kissmeyer.

Forløbet førte til en stor demonstration foran rådhuset i Ikast – jeg erkender blankt, at jeg selv var blandt de mange, der tog turen til Ikast for at markere min utilfredshed – hvilket igen førte til en ny konstituering med Preben Christensen som viceborgmester og formand for et til lejligheden oprettet udvalg, Erhvervskontaktudvalget.

Men sårene efter den mislykkede start er aldrig for alvor helet, og selvom Carsten Kissmeyer og Preben Christensen med tiden fik etableret et ganske velfungerende samarbejde, er de tre kommuner aldrig for alvor vokset sammen til en helhed.

Som oftest er skylden blevet skudt på ”dem i Brande”, ”Brande-listen”, som Fælleslisten lettere nedladende er blevet benævnt af flere af de øvrige partier i byrådet, og ”Fælleslistens avis” (Brande Bladet).

Men måske skulle politikerne fra den nordlige del af kommunen prøve at kigge en smule indad og se, om de ikke også selv er med til at bære ved til det bål, der åbenbart ikke vil gå ud.

Fordelingen af udvalgsformands- og næstformandsposter efter det seneste valg peger ret entydigt i den retning.

En tredjedel af byrådsmedlemmerne – 8 ud af 23 – er valgt i den sydlige del af kommunen (5 i Brande og 3 i Ejstrupholm). Til sammen kan de efter nytår mønstre en enkelt næstformandspost (de konservatives Kirsten York Helms i Psykiatri-, handicap- og arbejdsmarkedsudvalget), mens samtlige øvrige topposter i de politiske udvalg (5 udvalgsformænd, 4 næstformænd, borgmester- og viceborgmesterposten – og så smider vi da også lige posten som formand for Ikast-Brande Spildevand oveni) besættes af byrådspolitikere fra den nordlige del af kommunen.

Det kan man da kalde en geografisk skævvridning af dimensioner!

Lars Lyhne fra Brande har mistet posten som næstformand i Sundheds- og omsorgsudvalget og skal i stedet være formand for Børne-/ungeudvalget, som primært tager sig af at behandle sager om tvangsfjernelser og anbringelser af børn. En på alle måder vigtig opgave med kolossal betydning for de involverede parter, men politisk indflydelse har udvalget ikke.

Helle Mathiasen fra Ejstrupholm opnåede ganske vist genvalg til byrådet, men hun mister posten som formand for Kultur- og fritidsudvalget. Fremover bliver hun menigt medlem af Børne-, kultur- og fritidsudvalget, der får de konservatives Annette Mosegaard som formand, mens Venstre har valgt at udpege deres 23-årige komet, Thomas Østergaard, som ny næstformand for udvalget.

For fuldstændighedens skyld skal det lige med, at Venstres Palle Høj (fra Ikast) afløser Brian Sigtenbjerggaard fra Nr. Snede som formand for Ikast-Brande Spildevand, så det er vist ikke for meget sagt, at al magt nu for alvor er koncentreret i den nordlige del af kommunen.

Lad os håbe, de 15 byrådsmedlemmer, der er valgt i nord husker, at de (også) er valgt til at lede hele kommunen – også den sydlige del.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022