Ikast-Brande Kommune

En nybygget Præstelundskole er rykket tættere på

Årstiderne Arkitekter har netop lagt sidste hånd på analysen af Præstelundskolens bygninger, der er ramt af skimmelsvamp. Firmaet konkluderer i en...

Løsgænger sikrede vindmølleflertal

Egentlig burde vedtagelsen af den lokalplan og det kommuneplantillæg, der skal åbne mulighed for at opstille 10 vindmøller langs Midtjyske Motorvej...

Godkendelse af motorvejsmøller udsat

Mandag skal byrådsmedlemmerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til den lokalplan og det kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt at opstille 10...

Kommunale jubilarer

Onsdag d. 14. juni blev 5 kommunale jubilarer fejret på rådhuset i Ikast. Fra højre ses Else Marie Pedersen, pædagogmedhjælper ved Blåhøj...

Færre flygtninge til Ikast-Brande

Den aftagende strøm af flygtninge mod Europa slår nu også igennem i Ikast-Brande Kommune. Kvoten for antallet af flygtninge, som kommunen skal...

Illustration: Ikast-Brande Kommune.

Skæbnedag for motorvejsmøller

På tirsdag skal Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg tage stilling til, om der skal gives tilladelse til at opstille 10 vindmøller langs...

Ikast-Brande skal have et Naturråd

I lighed med landets øvrige 97 kommuner er Ikast-Brande blevet pålagt at oprette et naturråd. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der står bag...

Indbyggertallet fortsætter med at vokse

Ikast-Brande vokser videre målt på antallet af indbyggere, ganske vist ikke med stormskridt, men støt og roligt. Med 2012 som den enlige...

Kommunalt millionoverskud

Et par af Ikast-Brandes nabokommuner, Vejle og Herning, har indenfor de seneste uger præsenteret regnskaber for 2016, som udviste trecifrede...

Hvad f…. sker der?

Jeg har arbejde på en af kommunens skoler. Jeg er stolt af mit arbejde. Jeg er stolt af det arbejde, jeg og mine kolleger udfører. Jeg arbejder hårdt...

Kommunale jubilarer fejret

Torsdag blev 6 jubilarer ved Ikast-Brande Kommune fejret på Rådhuset i Ikast. Fra venstre ses Mette Aagaard Killerich, 25 års jubilæum ved Vestre...

"Hemmeligt" borgermøde om vindmøller langs motorvejen

I aften afholder Vejle og Ikast-Brande Kommune i fællesskab et borgermøde om et nyt vindmølleområde langs motorvejen mellem Give og Brande....

Nat med pavillonen

Der er gennem tiden blevet gjort flere behjertede forsøg på at redde pavillonen, som igennem en længere årrække har henslæbt en hensygnende...

Brande Bibliotek

Lukning af borgerservice udskydes

Beslutningen om at lukke Borgerservice i Brande pr. 1. marts 2017 er suspenderet. Det oplyser Ikast-Brande Kommune i en pressemeddelelse. I stedet...

Ikast-Brande skarpest på indkøb

En rapport viser, at Ikast-Brande har de laveste udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser pr. indbygger. Ikast-Brande Kommune har på linje...

For et år siden havde Uhrskoven besøg af Cirkus Minimus, som vakte stor begejstring med sit one man-show.

Pris for en børnehave: 800.000 kr.

På det sidste byrådsmøde før jul fik borgmester Carsten Kissmeyer (V) det øvrige byråds velsignelse til at forhandle en aftale om overdragelse af...

Flytning af Borgerservice

Sidder og læser i Brande Bladet, at borgerservice skal flyttes til biblioteket; den oplysning man får i Brande Bladet, er at alt skal foregå i Ikast...

Nu skal flygtninge alligevel kunne passe børn

Tilbage i september besluttede byrådet at indføre et midlertidigt stop for ansættelse af flygtninge og indvandrere på områder, hvor det er...

Karup Lufthavn udnytter garanti

Bestyrelsen for Karup Lufthavn, der gennem længere tid ellers har været inde i en positiv udvikling på passagersiden, har nu anmodet Ikast-Brande...

Kommunen underkendt i vejsag

På sit møde i august godkendte Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg en kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej mellem...

Rasmus Byskov-Nielsen

Ikast-Brande Kommune har fået ny direktør

Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Rasmus Byskov-Nielsen i stillingen som direktør for Børn, Undervisning, Kultur og Fritid. Rasmus Byskov-...

Kommunale jubilarer fejret

I dag er følgende kommunale jubilarer blevet fejret på rådhuset i Ikast: Fra venstre ses Bente Rauff, Hulda Askjær, Helle Norman Lindbæk, Jørgen...

Forarbejdet til forbindelsesvejen sat i gang

Byrådet godkendte på sit møde mandag aften en igangsætning af forarbejdet til første etape af en forbindelsesvej sydvest om Brande, nærmere betegnet...

Til byrådspolitikerne i Ikast-Brande Kommune

Vi, forældre til børn i Uhrskoven, stiller os undrende overfor beslutningen om at lukke vores dejlige børnehave. Det sidste officielle vi har fået...

I Brande var gavlmaleriet ”Akrobatfantasi” valgt som baggrund for Helle Mathiassens og Steen Aaes-Jørgensens snoreklip, mens Kaare G. Graversen agerede ”tovholder”.

Knæk koden til kunsten

QR-koder skal være med til at udbrede kendskabet til kommunens mange kunstværker. I bidende kulde indviede formand for Ikast-Brande Kommunes...

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce Telekæden Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Læs BrandeBogen online

Brande Jul