Lokalplan for motorvejsmøller er trådt i kraft

Den lokalplan, der skal gøre det muligt at opstille 10 vindmøller langs Midtjyske Motorvej på kommunegrænsen mellem Vejle og Ikast-Brande kommuner, træder i kraft i dag.

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg blev mandag d. 26. juni godkendt med stemmerne 11-9 i byrådet i Ikast-Brande, og tre dage senere var sagen det ene af blot to punkter på dagsordenen, da byrådet i Vejle afholdt et ekstraordinært byrådsmøde.

Beslutningen var blevet udskudt, fordi fem gruppeformænd på det ordinære byrådsmøde 21. juni begærede sagen udsat, men det ændrede ikke på, at et klart flertal i byrådet i Vejle stemte lokalplanen igennem.

Lone Myrhøj havde på vegne af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremsat følgende ændringsforslag på det ekstraordinære byrådsmøde:

”At sagen afventer den af Miljø- og Fødevareministeriet analyse omkring gyldigheden af to nye domme fra EU-domstolen, som kan have indflydelse på den danske vindmøllebekendtgørelse", men ændringsforslaget samlede kun fire stemmer og bortfaldt dermed.

Derefter kom det oprindelige lokalplanforslag til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 18-6, og dermed kan projektmageren, KS Svindbæk Vindkraft, nu tage fat på at erstatte de fire eksisterende vindmøller i området med 10 nye.

Inden projektet sættes i gang skal 10 boliger nedlægges som bolig.

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for Brande Boligsalg
Bannerannonce Telekæden Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Læs BrandeBogen online

Brande Jul